komunikat prasowy

Wzrost przychodów i wyniku netto 17 maja 2010

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO i RAFAKO S.A. za I kwartał 2010 roku, wraz z komentarzem prezesa Spółki Wiesława Różackiego.

Wzrost przychodów i zysku netto osiągnęła w I kwartale 2010 r. Grupa Kapitałowa RAFAKO. Sama spółka dominująca (RAFAKO S.A.), w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowała wzrost przychodów o ponad 16 proc. i wyniku netto o ponad 75 proc.

W I kwartale 2010 roku GK RAFAKO osiągnęła przychody w wysokości 237,1 mln zł, które były wyższe od przychodów za analogiczny okres roku poprzedniego o 12,1 proc. To pozwoliło uzyskać GK RAFAKO wzrost wyników brutto i netto w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 2,4 proc. (wzrost wyniku brutto z 13,0 do 13,3 mln zł) i 6,5 proc. (wzrost wyniku netto z 9,4 do 10,1 mln zł).

Z kolei spółka dominująca, jaką jest RAFAKO S.A., osiągnęła w I kwartale 2010 r. przychody rzędu 223,3 mln zł (o ponad 16 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego) i uzyskała wzrost wyników brutto i netto w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 54,6 proc. (wzrost wyniku brutto z 8,6 do 13,3 mln zł) i 76,7 proc. (wzrost wyniku netto z 5,7 do 10,0 mln zł).

Prezes Wiesław Różacki podkreśla, że wyniki finansowe RAFAKO po I kw. 2010 r. świadczą o silnych fundamentach i dobrej sytuacji finansowej firmy.

- To kolejny kwartał pokazujący silne fundamenty firmy i jej dobrą sytuację finansową. Systematycznie rośnie efektywność Spółki i wartość portfela zleceń ? mówi Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor generalny RAFAKO S.A., i jednocześnie informuje, że  obecnie wartość portfela zleceń Spółki wynosi ponad 2 mld zł.


WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

RAFAKO S.A.
W I kwartale 2010 roku, Spółka osiągnęła przychody rzędu 223,3 miliona zł. Były one wyższe od przychodów za analogiczny okres roku ubiegłego o 16,2 proc. Wynik na działalności operacyjnej był o 23,2 proc. niższy niż w roku poprzednim i wyniósł  14,2 mln zł (za rok 2009 wyniósł 18,5 mln zł). Na wynik ten decydujący wpływ miał zysk ze sprzedaży (w kwocie 14,0 mln zł). Na działalności finansowej RAFAKO S.A. poniosło stratę w wysokości 0,9 mln zł (rok wcześniej strata 9,9 miliona zysku). Powyższe, pozwoliło uzyskać Spółce wzrost wyników brutto i netto w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 54,6 proc. (wzrost wyniku brutto z 8,6 do 13,3 mln zł) i 76,7 proc. (wzrost wyniku netto z 5,7 do 10,0 mln zł).
 
Grupa Kapitałowa RAFAKO
W I kwartale 2010 roku GK RAFAKO osiągnęła przychody rzędu 237,1 mln zł, które były wyższe od przychodów za analogiczny okres roku poprzedniego o 12,1 proc. Wynik na działalności operacyjnej był niższy od wyniku za rok ubiegły o 35,2 proc. i wyniósł 14,5 mln zł (rok wcześniej 22,4 mln zł). Na wynik ten decydujący wpływ miał zysk ze sprzedaży w kwocie 14,4 mln zł. Na działalności finansowej GK RAFAKO poniosła stratę w wysokości 1,2 mln zł (rok wcześniej 9,4 mln zł straty). Powyższe, pozwoliło uzyskać GK RAFAKO wzrost wyników brutto i netto z kontynuowanej działalności w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 2,4 proc. (wzrost wyniku brutto z 13,0 do 13,3 mln zł) i 6,5 proc. (wzrost wyniku netto z 9,4 do 10,1 miliona zł).

* * *
ZDJĘCIE DO POBRANIA:

RAFAKO ? Wzrost przychodów i wyniku netto
PODPIS: Prezes Wiesław Różacki podkreśla, że wyniki finansowe RAFAKO po I kw. 2010 r. świadczą o silnych fundamentach i dobrej sytuacji finansowej firmy.

* * *
PLIKI DO POBRANIA:

RAFAKO (inf. prasowa - DOC) - Wzrost przychodów i wyniku netto

RAFAKO (inf. prasowa - RTF) - Wzrost przychodów i wyniku netto

* * *

RAFAKO S.A.
RAFAKO S. A. jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych ?pod klucz?. Kapitał zakładowy wynosi 139.200.000,00, zł.

« WSTECZ