komunikat prasowy

Sąd zatwierdził układ w RAFAKO Engineering 17 marca 2021

Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji, w ramach prowadzonego w Spółce uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

W dniu 18.02. br. wierzyciele RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji, zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za zawarciem układu i kontynuowaniem działalności Spółki. Wynik głosowania potwierdził Nadzorca Układu, który stwierdził przyjęcie Układu a Spółka złożyła w Sądzie wniosek o zatwierdzenie Układu. Postanowieniem z dnia 3 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy postanowił zatwierdzić układ przyjęty przez wierzycieli spółki.  
W opinii Zarządu Rafako Engineering to bardzo dobra wiadomość dla Spółki i jej pracowników oraz kontrahentów. Po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu, spółka wejdzie w etap odzyskiwania pozycji na rynku i pozyskiwania nowych zleceń.   

RAFAKO Engineering jest aktywnym graczem na rynku ropy i gazu ziemnego jak również serwisu urządzeń elektroenergetycznych i pozyskuje nowe zlecenia w tych obszarach. Spółka przejęła pełne referencje wraz z zespołem po PBG oil & gas, a wraz z realizowanymi wspólnie z Rafako S.A. kontraktami w zakresie budownictwa energetycznego posiada unikalne na rynku polskim kompetencje oraz zespół ludzi z wieloletnim doświadczeniem, co zamierza wykorzystać i zaistnieć na rynku, gdzie dziś wiele zleceń zdobywają firmy zagraniczne.  

Postępowanie układowe to pierwszy etap restrukturyzacji spółki i zdefiniowana od nowa jej modelu biznesowego.  Wspólnie z Grupą RAFAKO RENG porządkuje sytuację w Spółce, w celu przygotowania jej do pozyskania inwestora zewnętrznego. 
 
RAFAKO Engineering istnieje od 2007 roku. Spółka realizowała wiele dużych projektów w segmencie ropy i gazu oraz budownictwa energetycznego. Ostatnio była odpowiedzialna za rozruch nowego bloku 910 MW w Jaworznie, a obecnie zajmuje się m.in. pracami serwisowymi na tym projekcie. Prace rozruchowe obiektów energetycznych i serwisowanie ich, w tym regeneracja katalizatorów, będą obok segmentu ropy i gazu, główną linią biznesową RAFAKO Engineering. 

« WSTECZ