komunikat prasowy

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w RAFAKO. 4 czerwca 2020

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w RAFAKO. Spółka podejmuje działania.

RAFAKO przypomina swoim pracownikom o procedurach sanitarnych i podejmuje kolejne działania prewencyjne. W zakładzie odnotowano pierwszy potwierdzony pozytywnym wynikiem testu przypadek zachorowania na koronawirusa. Chory czuje się dobrze i przebywa w domu. 

 

   W związku ze stwierdzeniem zakażenia wirusem u jednego z pracowników, w Spółce wdrożono natychmiast przygotowane wcześniej procedury. Odizolowano m.in. pomieszczenia, w których przebywała osoba zakażona, zostaną one poddane dezynfekcji. Dotyczy to także przestrzeni wspólnych, jak korytarze, klatki schodowe czy aneksy kuchenne. Zobowiązano firmę sprzątającą do zwiększenia częstotliwości  sprzątania oraz dezynfekcji powierzchni takich jak klamki, poręcze, panele dotykowe urządzeń kserujących itp.

  - Nasz Pracownik zachował się bardzo odpowiedzialnie, informując przełożonych, zgodnie z wdrożonymi procedurami, o kontakcie z osobą, u której wykryto zarażenie, niezwłocznie po uzyskaniu tej informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.  Osoby, z którymi miał bezpośredni kontakt, zostały natychmiast skierowane do pracy zdalnej. Zobowiązano je też do poinformowania pracodawcy o ewentualnym wystąpieniu objawów zakażenia – powiedział Piotr Kubala, kierownik działu BHP w RAFAKO, dodając, że o ewentualnej kwarantannie dla tych osób zdecyduje SANEPID.     

 Jednocześnie przypomniano wszystkim Pracownikom o wprowadzonych w RAFAKO, już na początku pandemii obostrzeniach sanitarnych.  

 Nadal obowiązuje ograniczenie do niezbędnego minimum przemieszczania się pomiędzy budynkami w Spółce, ograniczenie liczby osób biorących udział w naradach i innych spotkaniach oraz obowiązek mierzenia temperatury i dezynfekcji rąk przed wejściem na teren zakładu. Osoby z zewnątrz muszą przebywać na terenie RAFAKO w maseczkach i również mają mierzoną temperaturę przed wejściem czy wjazdem na teren zakładu.

 Firma już wcześniej zalecała pracownikom, by mierzyli sobie temperaturę przed wyjściem do pracy. Teraz dodatkowo zalecono, by wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe, podczas kontaktu z innymi pracownikami używać środków ochrony osobistej przed COVID 19. Pracownicy powinni nosić maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe szczególnie podczas konieczności przejścia do innego biura czy hali produkcyjnej oraz w miejscach użytkowanych wspólnie z innymi osobami.     

 Pracownicy nadal mają możliwość pracy zdalnej a przełożeni zobowiązani są do umożliwienia im wykorzystania urlopów – poinformowała w liście do pracowników p.o. Prezesa Zarządu Agnieszka Wasilewska – Semail, apelując zarazem o ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych i zapewniając, że bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, to priorytet podejmowanych działań.

« WSTECZ