komunikat prasowy

Zarząd RAFAKO S.A. rozpoczyna restrukturyzację 30 listopada -1

Zarząd RAFAKO S.A. podjął decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, składając oświadczenie do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

RAFAKO S.A. rozpoczyna restrukturyzacje

 

 

 Zarząd RAFAKO S.A. podjął decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, składając oświadczenie do Monitora Sądowego
i Gospodarczego. Spółka podkreśla, że liczy na wypracowanie, w możliwie krótkim terminie, porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich interesariuszy. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest elementem planu naprawczego, który daje szansę na uzdrowienie sytuacji w RAFAKO oraz zapewni sprawne kontynuowanie kontraktów i działalności Spółki.

 

  Decydującą przesłanką do podjęcia decyzji o rozpoczęciu restrukturyzacji, jest istotne pogorszenie sytuacji finansowej Spółki.

 - Wynika ona przede wszystkim z realizacji nierentownych kontraktów oraz konieczności dokonania istotnych odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na przyszłe koszty - powiedział Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu RAFAKO S.A.  -  RAFAKO realizuje swoje kontraktowe zobowiązania i zamierza wywiązywać się z tych umów. W najbliższym czasie przedstawimy nasze propozycje i dołożymy wszelkich starań, aby porozumienia z interesariuszami zostały zawarte na partnerskich zasadach, które pozwolą nam na dalszą współpracę – dodał Mariusz Zawisza, podkreślając, że aktualnie Spółka pracuje nad stworzeniem nowego modelu biznesowego oraz zamierza pozyskiwać nowe, ale tylko rentowne kontrakty.

  To właśnie brak rentowności na największych kontraktach przyczynił się w decydującym stopniu do poniesionej w minionym roku straty Grupy RAFAKO w wysokości 473 mln zł. Ponadto w 2019 roku podjęto decyzję o dokonaniu wielomilionowych odpisów z tytułu obligacji i innych należności od spółki PBG S.A. w restrukturyzacji.

 Obecnie, największym kontraktem, który realizuje spółka celowa z Grupy RAFAKO, E003B7 sp. z o.o., jest budowa bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

- Wniosek złożony przez RAFAKO nie wpływa bezpośrednio na realizację prac na kontraktach, w tym na budowie w Jaworznie. Na miesiąc przed terminem nowy blok został zsynchronizowany z krajową siecią energetyczną. Obecnie trwają zaplanowane prace rozruchowe związane z osiągnięciem mocy nominalnej – poinformował Radosław Domagalski-Łabędzki, wiceprezes RAFAKO S.A.
i Prezes Zarządu E0003B7 sp. z o.o.
, dodając, że warunkiem dokończenia inwestycji w kontraktowym terminie do 15 listopada br., jest rozstrzygnięcie kwestii finansowych związanych z rozliczeniem kosztów niezawinionej przez RAFAKO awarii, do której doszło w lutym tego roku. 
- Blok w Jaworznie jest istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju i rynku mocy. Jego oddanie do eksploatacji leży w interesie wszystkich uczestników tego projektu, od RAFAKO, poprzez instytucje finansujące i gwarantujące, po Zamawiającego – podkreślił Radosław Domagalski-Łabędzki

 Nowy zarząd RAFAKO, od powołania w połowie sierpnia br., podjął szereg działań naprawczych, w tym dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia
i radykalnego obniżenia kosztów działalności Spółki.

« WSTECZ