komunikat prasowy

Rozpalenie kotła paliwem węglowym na budowie bloku w Elektrowni Jaworzno III 28 lipca 2020

Etap rozpalenia kotła paliwem węglowym na budowie bloku w Elektrowni Jaworzno III zakończony powodzeniem.

Na miesiąc przed terminem zakończył się etap rozpalania kotła paliwem węglowym na budowie nowego bloku w Elektrowni Jaworzno III.

Wykonawcą nowego bloku 910 MW Jaworznie, spółka E003B7 sp. z o.o. z Grupy RAFAKO, Zamawiającym - Tauron Wytwarzanie S.A. Budowa ma się zakończyć w listopadzie tego roku. Rozpalenie kotła to kolejny etap prac rozruchowych, które mają na celu uruchomienie, regulację i optymalizacje poszczególnych układów Bloku. W ubiegłym miesiącu strony podpisały aneks do umowy, który określił zasady dalszej realizacji kontraktu. Określono w nim zasady wykonywania przez Wykonawcę prac dodatkowych, w tym dodatkowego opomiarowania i optymalizacji dysz palników węglowych, co w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo pracy kotła. Była to jedna z głównych rekomendacji niezależnej komisji awaryjnej, powołanej po awarii podczas próbnego rozruchu, która zadaniem komisji wydarzyła się z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. - Bez ustaleń komisji co do przyczyn awarii i bez rekomendacji, jak w przyszłości uniknąć takiej sytuacji, kontynuowanie wielu prac technologicznych byłoby bezcelowe. Dlatego, choć z jednej strony zależy nam na jak najszybszym dokończeniu tej Inwestycji, z drugiej, dopiero po zakończeniu prac komisji awaryjnej, mogliśmy nasze działania znacznie przyspieszyć, postępując zarazem w sposób, który nie doprowadzi do ponownego zatrzymania procesu uruchamiana bloku – powiedział Łukasz Hołubowski, wiceprezes zarządu E003B7 sp. z o.o., która realizuje budowę nowego bloku. - Uruchomiono pierwszy młyn węglowy i podano mieszankę paliwowo powietrzną do palników węglowych, co w praktyce oznacza rozpoczęcie testów pracy kotła na paliwie węglowym z około miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do terminów określonych w Aneksie numer 8 – dodał. W ramach kolejnych czynności rozruchowych, po zakończeniu optymalizacji układów paliwowych nastąpi synchronizacja Bloku z siecią, którą Spółka planuje przeprowadzić we wrześniu 2020 roku. Budowany w Jaworznie blok będzie miał moc 910 MW i będzie najnowocześniejszą jednostką tego typu w polskiej energetyce. Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska będą spełniać najbardziej rygorystyczne normy ochrony środowiska naturalnego a sam blok będzie ważnym elementem przyszłego rynku mocy w Polsce. 

ZOBACZ WSZYSTKIE