komunikat prasowy

Kolejna oferta RAFAKO na budowę gazociągu została wybrana przez GAZ–SYSTEM 25 czerwca 2018

Oferta złożona przez RAFAKO SA w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa SA (lider konsorcjum) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy gazociągu DN 1000 Pogórska Wola-Tworzeń. Wartość oferty konsorcjum to 845 mln PLN brutto (tj. 687 mln PLN netto), z czego udział Spółki wynosi 50%.

Konsorcjum zbuduje gazociąg o długości około 168 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Termin realizacji zadania to 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Gazociąg zlokalizowany będzie w województwach: małopolskim, świętokrzyskim oraz śląskim. Jak podkreśla Inwestor gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez rozdział strumienia gazu oraz skrócenie drogi transportu paliwa gazowego. Stanowić będzie także istotny element Korytarza gazowego Północ-Południe.

Jesteśmy w połowie roku a już zrealizowaliśmy postawiony sobie cel dotyczący segmentu ropy i gazu - powiedziała Agnieszka Wasilewska - Semail, Prezes Zarządu RAFAKO SA. Planowaliśmy pozyskanie zleceń o wartości minimum 400 mln zł. Biorąc pod uwagę wybór naszej oferty na budowę gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń i dotychczas podpisane kontrakty, w portfelu będziemy mieć blisko 525 mln zł w nowym obszarze naszej działalności. Zakładana strategia przynosi oczekiwane efekty - dodała.   

ZOBACZ WSZYSTKIE