komunikat prasowy

Finansowanie kontraktu Rafako w Indonezji 21 lutego 2018

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z indonezyjską firmą PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) umowę kredytu na kwotę 80,8 mln euro na finansowanie inwestycji, której wykonawcą będzie RAFAKO. Finansowanie zostało zabezpieczone polisą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Kontrakt obejmuje budowę dwóch bloków parowych (2x50 MW) w Indonezji na wyspie Lombok.

Udział RAFAKO w inwestycji wartej ok. 850 mln zł wynosi 35 proc. Elementem umowy pomiędzy RAFAKO a indonezyjskim zamawiającym był pakiet finansowania przygotowany wspólnie przez BGK i KUKE. Dodatkowo KUKE udzieliło RAFAKO gwarancji dobrego wykonania kontraktu.

Okres realizacji projektu przewidziano na 36 miesięcy dla bloku I oraz 39 miesięcy dla bloku II.

Dzięki sprawnemu działaniu BGK i KUKE, nasz pierwszy duży kontrakt w Indonezji stał się faktem. Niebagatelne znaczenie miało to, że w ramach ostatnio przeprowadzonej emisji akcji, naszym drugim co do wielkości akcjonariuszem został podmiot właśnie z Grupy PFR. Dzięki zawartej umowie finansowania inwestycji, projekt ten jest dla RAFAKO całkowicie bezpieczny jeśli chodzi o ryzyka finansowe. Z Indonezją wiążemy spore nadzieje, gdyż kraj ten jest obecnie w fazie wykonywania założeń planu, którego celem jest wybudowanie nowych mocy o łącznej wartości 35 tys. MW. Chcemy tam realizować głównie mniejsze bloki energetyczne na poszczególnych wyspach, o mocy 50-100 MW. Obecnie przygotowujemy się do złożenia ofert w trzech kolejnych postępowaniach przetargowych – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes RAFAKO.

Finansowanie zagranicznej spółki zostało zapewnione przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu, realizowanego we współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, która obejmuje polisą ubezpieczeniową kredyty eksportowe. To dotychczas największy kredyt z programu wspierania eksportu udzielony przez BGK bezpośrednio zagranicznej spółce i pierwszy w Republice Indonezji.

BGK, zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, aktywnie wspiera ekspansję zagraniczną polskich firm. Z naszego wsparcia korzystają inwestorzy i eksporterzy sprzedający towary i usługi do 55 państw na 6 kontynentach. Polski biznes potrzebuje wsparcia finansowego, by skutecznie konkurować na światowych rynkach. Przykładem udanej współpracy banku z biznesem jest kontrakt podpisany przez RAFAKO w Indonezji, którego elementem jest przygotowany przez BGK i KUKE pakiet finansowania – mówi Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zabezpieczyła finansowanie polisą.

Cieszymy się, że wielomiesięczne wysiłki RAFAKO, KUKE oraz BGK zostały zwieńczone sukcesem. Dzięki ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych stron od samego początku projektu, RAFAKO było w stanie zaoferować w odległym zakątku świata, nie tylko wysokiej jakości rozwiązanie, ale również pakiet finansowy stanowiący integralna cześć oferty. KUKE zabezpieczyło swoją polisą  finansowanie udzielone przez BGK dla importera, a także udzieliło regwarancji dobrego wykonania kontraktu zawartego przez RAFAKO - powiedział Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Doradcą prawnym przygotowującym dokumentację kredytową była kancelaria Clifford Chance.

O RAFAKO

RAFAKO S.A. jest niekwestionowanym liderem rynku urządzeń energetycznych w Polsce. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów. Firma oferuje projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych a także urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin oraz elektrofiltrów. Ponadto, od wielu lat dostarcza kotły do termicznej utylizacji odpadów, do spalania biomasy oraz kotły odzyskowe. Spółka jest również liderem na rynku polskim w dziedzinie instalacji odsiarczania spalin metodami mokrą i półsuchą. Firma posiada referencje w szeregu krajów Europy i Azji, w tym w Chinach, Turcji, Indiach, krajach Półwyspu Bałkańskiego, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Czechach i w Skandynawii.

O BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

O KUKE

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza  transakcje handlowe polskich przedsiębiorców.  Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.  Działalność KUKE  skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce oferuje ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa, które zapewniają bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka politycznego.

ZOBACZ WSZYSTKIE