komunikat prasowy

Rezygnacja wiceprezesa i przygotowanie do zmiany strategii 20 lutego 2018

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. przyjęła rezygnację Krzysztofa Burka, dotychczasowego wiceprezesa Spółki oraz omówiła z zarządem możliwe kierunki zmian strategii Spółki.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. 20 lutego 2018 roku przyjęła rezygnację dotychczasowego wiceprezesa Krzysztofa Burka. Jest on związany z RAFAKO od 1986, a na stanowisku wiceprezesa był od 2009 roku. Krzysztof Burek obecnie będzie współpracował z RAFAKO w charakterze doradcy.

Zarząd spółki wyraża zadowolenie, że Krzysztof Burek będzie kontynuował współprace w formule doradczej.  Z pewnością jego ogromne doświadczenie i znajomość RAFAKO przyczynią się do dalszego rozwoju firmy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała do Zarządu na stanowisko wiceprezesa Karola Sawickiego, którego głównym obszarem działalności będzie nadzór nad jednostkami biznesowymi.

Zmiana strategii
 

Rada Nadzorcza ustaliła także, że Zarząd Spółki dokona zmiany strategii Grupy RAFAKO i przedstawi jej nową wersję w ciągu miesiąca. Nowa strategia ma w szczególności uwzględniać poszerzenie i dywersyfikację oferty produktowej RAFAKO w oparciu o synergie, kompetencje i referencje posiadane w Grupie Kapitałowej.

Dokument ma uwzględniać nowe możliwości w pozyskiwania kontraktów w oparciu o większe  wykorzystanie instrumentów finansowych oferowanych przez podmioty z Grupy PFR, która poprzez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw objęła w 2017 roku pakiet akcji RAFAKO S.A.

Zmiana strategii ma objąć także weryfikację perspektyw rynkowych poszczególnych linii biznesowych oraz wsparcie dalszego rozwoju najbardziej dynamicznych obszarów działalności firmy. Między innymi analizę możliwości wyodrębnienia biznesowego Zakładu Produkcji Kotłów oraz dalsze skupianie know how w centrach kompetencyjnych w ramach Grupy RAFAKO, w tym przygotowanie analizy propozycji scalenia jednostek projektowych.

Kolejnym krokiem będzie dopasowanie struktury organizacyjnej do nowej strategii RAFAKO S.A., w szczególności w zakresie skupienia odpowiedzialności za pozyskiwanie kontraktów oraz rozwoju oferty produktowej w celu wzmocnienia pozycji na rynkach energetyki oraz oil&gas. 

ZOBACZ WSZYSTKIE