Komunikat prasowy

RAFAKO S.A. na XXIV Międzynarodowej Konferencji „Popioły z Energetyki” 25 października 2017

RAFAKO S.A. uczestniczyło w XXIV Międzynarodowej Konferencji „Popioły z Energetyki”, które odbyło się w dniach 25-27 października, w Sopocie. Spotkanie zaadresowano do przedstawicieli sektora wytwarzania energetyki węglowej oraz firm zajmujących się zagospodarowaniem i transportem ubocznych produktów spalania paliw stałych (UPS) oraz ich wytwórców. Tradycyjnie konferencja zorganizowana została przez Polską Unię Ubocznych Produktów Spalania. Raciborska Spółka pełniła także funkcję partnera wydarzenia.

Konferencja „Popioły z Energetyki” to spotkanie poświęcone energetyce węglowej, jak i sektorowi gospodarczemu oraz wykorzystania ups-ów w gospodarce. Wydarzenie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców, firm zajmujących się zagospodarowaniem i transportem ubocznych produktów spalania paliw stałych (UPS) oraz ich wytwórców – koncernów energetycznych, elektrowni i ciepłowni oraz jednostek naukowych i badawczych zajmujących się tą problematyką. 

Celem sympozjum jest przede wszystkim propagacja nauki i wiedzy w tematach, które niebawem staną się warunkami brzegowymi dla prowadzenia biznesu w wytwarzaniu, jak i zagospodarowaniu odpadów, czym będą regulacje i praktyka wdrażania GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego). 

- Poszukiwanie przez praktyków oraz naukowców recept dla mityzacji ryzyk biznesowych, jak i rozwiązań kosztowo-efektywnych dla dynamicznego wzrostu rynków ups-ów jest szansą, jaką energetyka winna przekuć na swój sukces. Bezodpadowa Energetyka Węglowa natomiast, to być może już niebawem motywacja do wskazywania polskiego modelu w tym obszarze – wyjaśniają organizatorzy XXIV Międzynarodowej Konferencji „Popioły z Energetyki”.

W trakcie tegorocznej edycji wydarzenia dyskutowano m.in. o propagowaniu nauki, wiedzy i zagadnień ups-ów dla zmiany postrzegania przez społeczeństwo i administrację minerałów antropogenicznych jako wartościowych surowców. Rozmawiano o działaniach dla jednoczenia oraz koordynacji prac i wysiłków poszczególnych jednostek zaangażowanych w sektorze energetyki i ups-ów, by stworzyć znaczący potencjał dla wdrażania racjonalnych idei i regulacji istotnych dla branży i nauki. Ważnym aspektem poruszanym w trakcie wydarzenia była współpraca z sektorem energetyki w celu skutecznego oddziaływania na rząd dla wdrożenia idei „Pierwszeństwo dla Wtórnych”. 

Pośród uczestników tego ważnego wydarzenia, po raz kolejny znalazło się RAFAKO S.A. – Oprócz energii cieplnej i elektrycznej, bloki opalane paliwami stałymi produkują coś, co już od dawna nie powinniśmy określać mianem „odpad”. Okazuje się bowiem, że nie tylko gips z instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną, ale także popioły i żużel znajdują gospodarcze zastosowanie. Będąc liderem w dostawach kotłów i instalacji odsiarczania spalin, możemy śmiało powiedzieć, że wyposażone przez nas w te urządzenia bloki energetyczne nie tylko generują najwięcej prądu i ciepła w kraju, ale również produkują inne potrzebne gospodarce towary, takie jak gips czy popiół lotny. Oznacza to również odpowiedzialność za jakość tych produktów, która zależy m.in. od właściwego zaprojektowania zarówno kotłów, jak i instalacji odazotowania, odpylania i odsiarczania spalin. Nasze biura projektowe oraz działy badawczo-rozwojowe nie lekceważą tego problemu, szczególnie w kontekście konieczności coraz większej redukcji tlenków azotu a tym samym pojawiającego się problemu zawartości amoniaku w popiele, czy też zastosowania paliw alternatywnych, których spalanie generuje popiół o innym składzie i właściwościach - podsumował obecny w trakcie konferencji Piotr Karaś, Dyrektor Biura Marketingu RAFAKO S.A.

ZOBACZ WSZYSTKIE