komunikat prasowy

Powiatowa komisja oświaty, kultury, sportu i rekreacji obradowała w OSZ RAFAKO 29 maja 2017

Edukacja w szkołach zawodowych, z możliwością odbycia praktyk w zakładach produkcyjnych, to temat przewodni powiatowej komisji oświaty, sportu i rekreacji, która 24 maja odbyła się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego RAFAKO. Radni zapoznali się z programem edukacyjnym oraz zwiedzili pracownie, w których specjaliści z RAFAKO szkolą przyszłych ślusarzy i spawaczy.

Od 1962 roku Ośrodek Szkolenia Zawodowego wyszkolił łącznie 3079 absolwentów w zawodzie ślusarz/spawacz. Chętnych do kontynuowania nauki pod kierunkiem mistrzów zawodu w RAFAKO nie brakuje. Zajęcia teoretyczne, tzw. podstawa programowa odbywa się w CKZiU nr 2 Mechanik, zaś praktyki na warsztatach raciborskiej Spółki. 

Każdego roku udaje nam się stworzyć po 2 klasy I, łącznie ok. 60 uczniów. Młodzież jest coraz bardziej świadoma, że zdobycie konkretnego zawodu, to łatwiejszy start w dorosłe życie. Ślusarz/spawacz, to obecnie najbardziej poszukiwane zawody. Absolwenci gimnazjów mają tego świadomość i choć ich wyniki pozwalają na naukę w liceach ogólnokształcących, niektórzy wybierają szkoły zawodowe, ponieważ zależy im na zdobyciu konkretnego zawodu – podkreślał Jan Zdziebczok, kierownik Ośrodka Szkolenia Zawodowego RAFAKO. 

OSZ RAFAKO, to obecnie jedna z najlepiej wyposażonych tego typu placówek w woj. śląskim. Uczniowie pracują na nowoczesnych sprzętach. Mają też zapewnioną fachową pomoc mistrzów zawodu, z których każdy oprócz ogromnej wiedzy technicznej, posiada wykształcenie pedagogiczne. Klasy II i III zawodu uczą się już na stanowiskach wydziałowych, gdzie docelowo mogą podjąć pracę, warunkiem jest zdanie końcowego egzaminu państwowego. - Posiadamy odpowiedni sprzęt, dzięki któremu od 3 lat egzaminy państwowe przeprowadzane są w naszej placówce – wspominał J. Zdziebczok. - Co ważne, każdy uczeń, w chwili przyjęcia do szkoły otrzymuje umowę o pracę na czas nieokreślony oraz pełne świadczenia. W czasie nauki jest pracownikiem młodocianym. Natomiast po zakończeniu szkoły, mogą kontynuować pracę w RAFAKO. Dbamy też, aby ścieżka naszych absolwentów była drożna i oprócz pacy na pełny etat, dajemy im możliwość dalszego kształcenia się – podkreślała Anna Zembaty- Łęska, dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem RAFAKO S.A..

Model kształcenia, który preferuje RAFAKO, został zauważony na zewnątrz, czego potwierdzeniem są chociażby przyznane Spółce nagrody. - Firmie RAFAKO S.A. przyznano tytuł Pracodawcy Jutra 2016 za dobrą współpracę ze szkołami oraz realizację projektów, które pozwalają młodym ludziom uzyskać kompetencje wymagane przez rynek pracy. Konkurs zorganizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Kolejne wyróżnienie otrzymaliśmy podczas Silesia HR Trends 2016 w Katowicach, był to tytuł „Top Pracodawca Województwa Śląskiego”. Są to cenne wyróżnienia, które potwierdzają, że zmierzamy w dobrym kierunku i motywują do dalszej pracy – przekonywała A. Zembaty- Łęska. 

Bogate zaplecze do nauki w zawodzie ślusarza/spawacza zobaczyli w środę radni powiatowi. Mistrzowie zawodu oprowadzili ich po salach dydaktycznych oraz pracowniach. - 10 lat temu robiłem uprawnienia spawalnicze, w zupełnie innym miejscu, ale też na terenie RAFAKO. Widać ten progres. Tamte stanowiska dla uczniów, kursantów były oddzielone blachami; wyglądały dosyć spartańsko, w porównaniu do obecnych. Dzisiejsze stanowiska oddzielone są gumą, porobione ciągi, gdzie jeden drugiemu z uczniów nie przeszkadza. W przeciągu 10 lat widzę kosmiczną różnicę. Jest kolorowo, nowocześnie, z roku na rok pracownie są unowocześniane – mówił z zachwytem Artur Wierzbicki, radny powiatowy, na co dzień pracownik RAFAKO S.A.. Pod wrażeniem działalności i wyposażenia OSZ byli również pozostali członkowie komisji.   

Nawiązała się również dyskusja na temat finansowania szkół zawodowych. Zarówno radni, przedstawiciele RAFAKO, jak i obecny na komisji Sławomir Janowski, dyrektor CKZiU nr 2 Mechanik zgodnie stwierdzili, że szkoły zawodowe powinny otrzymywać zdecydowanie większe dofinansowanie z państwowych środków przeznaczonych na edukację. - Każda złotówka przekazana na edukację, to dobra inwestycja. Potwierdzeniem tego jest fakt, że jeszcze nigdy w historii RAFAKO, żaden z naszych absolwentów nie był bezrobotny – podsumowała na koniec Anna Zembaty- Łęska. 

« WSTECZ