komunikat prasowy

II Seminarium nt. Programu 200+ 1 czerwca 2017

W Warszawie odbyło się II Seminarium nt. Programu 200+. W dniach 30-31 maja firmy oraz instytucje branżowe przedstawiły swoje możliwości, potencjał i doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych technologii w modernizacjach głównie bloków klasy 200 MW, opalanych węglem kamiennym i brunatnym. W wydarzeniu, już po raz drugi udział wzięło RAFAKO S.A., które zaprezentowało referat pt. Jednolita koncepcja modernizacji bloków vs. moduły technologii specjalizowanych jako wyzwanie Programu 200+.

W dniach 30-31 maja, w warszawskim hotelu Boss, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zorganizowało II Seminarium nt. Programu 200+. W trakcie wydarzenia Zespół Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Energii przy NCBiR zaprezentował ostateczny kształt Programu 200+  oraz omówiono metody jego wdrażania. 

 - Jako Towarzystwo Gospodarze Polskie Elektrownie zorganizowaliśmy II Seminarium związane z przygotowaniem projektu Programu 200+. Obejmuje on dostosowanie bloków klasy 200 MW i innych 120MW i 360MW do wydłużonej pracy ponad normalne resursy oraz dostosowania do nowego reżimu pracy, jakiego oczekuje operator od jednostek centralnie dysponowanych w krajowym systemie. W tej chwili, w opracowaniu jest struktura organizacyjna programu, model biznesowy postępowań wyboru oferentów, wykonawców i jednostek wytwórczych. Wszytko po to, aby w jak najbardziej efektywny sposób wybrać i wdrożyć najtańsze technologie, które zapewnią przedłużenie pracy tych bloków, czyli przez okres kolejnych kilkunastu lat. Z analizy efektywności wprost wynika, że jest to tańszy sposób niż budowanie nowych bloków węglowych. Jest to szybciej osiągalne. Sądzimy, że próba realizacji tego programu pozwoli nam wszystkim potwierdzić, że potrafimy zadbać o bezpieczeństwo i dostawy energii - mówił Waldemar Szulc, dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. 

Projekt Programu 200+ dotyczy głównie bloków klasy 200 MW, opalanych węglem kamiennym i brunatnym, w większości już wcześniej zmodernizowanych. Generalnie program  jest skierowany do sektora bloków parowych podkrytycznych klasy 120, 360, 500MW. Przewiduje się, że bloki pracować będą przez najbliższe 15-20 lat w nowym reżimie pracy. 

W trakcie spotkania zaproszone firmy przedstawiły swoje możliwości, potencjał i doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych technologii w modernizacjach, implementacji nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych i organizacyjnych. Realizacja modernizacji połączona będzie również z koniecznością spełnienia wymogów środowiskowych, w tym Konkluzji BAT, co wiązać się będzie z dużym zaangażowaniem potencjału dostawców technologii i wykonawców przy czym specyfika rozpatrywanych obiektów zmusza powiązanie wymaganych parametrów technicznych z niskimi nakładami inwestycyjnymi, co zwielokrotni trudności ale też powinno sprawić, że rozwiązania będą proste i pragmatyczne oraz nie obciążą nadmiernie ich właścicieli dając też wytchnienie polskiej energetyce przed nowym otwarciem.

Jednym z uczestników spotkania, po raz kolejny było RAFAKO S.A. - Była to już druga konferencja poświęcona modernizacji bloków 200 MW, jak również tych większych. Należy zaznaczyć, że jest to bardzo ważny temat, szczególnie w kontekście aktualnej sytuacji związanej z energetyką węglową i problemów z finansowaniem budowy nowych bloków węglowych. Jak dowiedzieliśmy się w trakcie spotkania, potencjalnie bloków, które mogły by być przedmiotem tego typu modernizacji jest 48. Mowa tu o blokach węglowych, które w sytuacji kiedy odnawialne źródła energii staną się dosyć „kapryśne” (raz wiatr wieje, raz nie!), to właśnie one miałyby być podstawą naszego systemu energetycznego - zaznaczył Krzysztof Burek, wiceprezes RAFAKO S.A. - Wykłady prezentowane m.in. przez RAFAKO S.A. oraz innych dostawców pokazują, że możliwości modernizacyjne, technologiczne i logistyczne jak najbardziej istnieją. Osobną jednak kwestią jest sposób poprowadzenia związanych z tym przetargów i sposobu ich realizacji. Ważne jest wypracowanie czytelnego i praktycznego konsensusu w tym zakresie po stronie grupy zamawiających, tj. grup energetycznych jak również Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który ma te inwestycje, wg wszelkich danych,  finansować. Równie ważne jednak  jest też przy tym zdanie potencjalnych wykonawców tych modernizacji.  Założone warunki przetargowe muszą być akceptowalne przez wszystkich uczestników tego procesu. Dyskusja się rozpoczęła, a jaki będzie jej finał, przekonamy się niebawem. Właśnie tego typu spotkania pomagają wymienić doświadczenia i wykreować pewne kierunki działania, które wszystkim nam będą służyć - dodał wiceprezes RAFAKO S.A., Krzysztof Burek.  

W trakcie prelekcji, Witold Rożnowski, dyrektor Centrum Badań i Rozwoju RAFAKO S.A. przedstawił zebranym referat dot. wyzwań Programu związanych z budową jednolitej koncepcji modernizacji bloków jednak z możliwością swobodnego korzystania przez potencjalnych inwestorów z wielu modułów technologii specjalizowanych. -  Jednym z elementów Seminarium było wystąpienie RAFAKO S.A., które stanowiło przygotowaną formułę naszego wejścia do tego Programu i sporządzenia, wspólnie z naszymi partnerami w miarę uniwersalnej oferty.  Według nas, przez najbliższe kilkanaście lat będzie ona receptą, która da polskiej energetyce możliwość odnalezienia optymalnych w konkretnych warunkach lokalizacyjnych rozwiązań i wykorzystania mocy związanych z blokiem w sposób bezpieczny. Zarówno dla środowiska, jak i dla nas samych – powiedział Witold Rożnowski-  Udział w tego typu przedsięwzięciach jest niezwykle ważny. Buduje to naszą renomę oraz pozwala nie tylko zaprezentować rozwiązania RAFAKO S.A. ale także stanowisko Spółki poprzez nurtujących środowisko energetyków problemów. Ponadto chcemy przede wszystkim dać poznać naszym potencjalnym partnerom nowe, nadążające za wymogiem chwili możliwości naszych technologii i produktów. Zaś tym, z którymi współpracujemy na co dzień, poczuć się bezpiecznie, że trzymamy rękę na pulsie i pierwsi rozwiązujemy ich potencjalne problemy – dodał W. Rożnowski. 

Rozwój energetyki odnawialnej (OZE) w zdecydowanej części opartej na źródłach niesterowalnych, w znaczny sposób ogranicza czas pracy bloków węglowych i wymusza działanie z dużą zmiennością obciążenia. W związku z tym, celem Programu, jest dostosowanie modernizowanych bloków do nowych reżimów pracy oraz do nowych wymagań środowiskowych. 

Efektem Programu powinien być zbiór innowacyjnych technologii, rozwiązań organizacyjnych lub prawnych oraz procedury i metody diagnostyczne zapewniające bezpieczną eksploatację, gwarantujące wysoką dyspozycyjność i sprawność przy jak najniższych nakładach. 

« WSTECZ