komunikat prasowy

RAFAKO S.A. na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym 12 maja 2017

W dniach 10-12 maja, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w Katowicach odbył się IX Europejski Kongres Gospodarczy. Wydarzenie to, jest najważniejszym spotkaniem gospodarczym w Europie Centralnej, w którym od dziewięciu lat udział biorą przedstawiciele biznesu, polityki i instytucji publicznych. W tym gronie, znaleźli się także członkowie zarządu RAFAKO S.A.

Europejski Kongres Gospodarczy, co roku gromadzi osobistości ze świata gospodarki, biznesu i polityki. W trakcie wydarzenia poruszane są tematy dotyczące kluczowych kwestii związanych z gospodarczym rozwojem Polski i świata.

- Pierwsza edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, odbyła się w maju 2009 roku. Od tamtej pory, każdego roku przez trzy dni, w stolicy Górnego Śląska bije gospodarze serce Europy. Katowicka debata, wpisała się na stałe w kalendarz najważniejszych biznesowych konferencji w Europie Centralnej. W tym roku, odnotowaliśmy rekordowe zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniu – powiedział w trakcie inauguracji kongresu w katowickim Spodku, Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, prezes grupy PTWP S.A.

Trwający trzy dni kongres, to cykl debat poświęconych nowym kierunkom myślenia o przyszłości gospodarczej Europy. W tym roku zgromadził ponad 8000 gości z krajów europejskich, Azji oraz Afryki. Odbyło się ponad 100 sesji tematycznych z udziałem 700 prelegentów, w tym RAFAKO S.A. Imprezą towarzyszącą Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu były Eurpean Start Up Days, które odbywały się w dniach 11-12 maja, w Hali Spodek.

W debacie pt. „Innowacje oraz sektor badawczo-rozwojowy w energetyce” udział wzięła Agnieszka Wasilewska – Semail, prezes zarządu RAFAKO S.A. W rozmowie prelegenci poruszyli takie tematy jak: rewolucja technologiczna w światowej energetyce, potrzeby innowacyjne energetyki i szanse ich realizacji, nakłady na B&R w energetyce. Ponadto akceptacja ryzyka w przypadku innowacyjnych wdrożeń oraz współpraca grup energetycznych z mniejszymi kreatywnymi firmami.

Obok prezes RAFAKO S.A. w debacie uczestniczyli: Michał Ajchel, wiceprezes rynku energii, Schneider Electric Polska Sp. z o.o., Katarzyna Sobótka – Demianowska, kierownik Zespołu Przygotowań Projektów Energetycznych, PKN ORLEN S.A., Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka, Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu ds. rozwoju w PGNiG S.A., Artur Kupczunas, wiceprezes Saule Technologies, prezes Bridge One Sp. z o.o., Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Centrum Kompetencji Zaawansowane Technologie, PSE Innowacje Sp. z o.o., Marcin Lewenstein, Innovation Officer, InnoEnergy Poland Plus, Grzegorz Należyty członek zarządu, Siemens Sp. z o.o. oraz Morten Helveg Petersen, wiceprzewodniczący ds. Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), deputowany do Parlamentu Europejskiego.

- Niesamowicie interesujący panel, który odbył się w bardzo zróżnicowanym gronie, działającym w różnych obszarach energetyki. Poruszaliśmy kwestie związane m.in. z energetyką odnawialną i Start Up-ami, czyli tym wszystkim, co jest bardzo istotne dla rozwoju technologicznego, ale w dłuższej perspektywie. Przedsiębiorstwa takie jak RAFAKO, patrzą na innowacje raczej w horyzoncie średnioterminowego zwrotu z kapitału intelektualnego - powiedziała Agnieszka Wasilewska – Semail, prezes RAFAKO S.A., która dodała, że nie zabrakło także dyskusji na temat energetyki konwencjonalnej. - Ku mojemu wielkiemu zadowoleniu, rozmowa nie została zainicjowana przez nas, jako Spółkę tradycyjnie kojarzoną z energetyką konwencjonalną, ale przez firmę Siemens, która w obszarze innowacji dysponuje gigantycznymi środkami. Co więcej, dyskusja ta uświadomiła, jak wielkim nadużyciem jest twierdzenie, iż w energetyce konwencjonalnej nastąpił koniec innowacji. Dla przykładu, obecnie w ramach współpracy z InnoEnergy, który jest podmiotem komercyjnym, pracujemy nad rozwiązaniem w zakresie metanizacji CO2. Jeżeli można stworzyć ciekawy business case dla partnera finansowego w tym obszarze, to może warto pochylić się nad wybranymi rozwiązaniami innowacyjnymi, także w energetyce konwencjonalnej - przyznała Agnieszka Wasilewska - Semail, prezes RAFAKO S.A.

Krzysztof Burek, wiceprezes RAFAKO S.A. uczestniczył w debacie pn. „Przemysł urządzeń i usług dla energetyki”. Prelegenci dyskutowali na temat energetyki konwencjonalnej jako polskiej specjalności, potencjału i możliwych kierunkach eksportowych, modelach biznesowych, dyplomacji ekonomicznej i finansowaniu, sytuacjach na mało spenetrowanych rynkach, ryzykach kontraktowych, finansowaniu oraz dostępie do lokalnego potencjału podwykonawczego.

-Firmy globalne m.in. z którymi uczestniczyliśmy w rozmowie, mają to do siebie, że posiadają zupełnie inne poglądy na pewne działania związane z inwestycjami w danym miejscu świata. Obserwując rynki zagraniczne, wyraźnie widzimy jak ważna jest współpraca z lokalnymi partnerami. Jednocześnie staramy się bazować przede wszystkim na własnych rozwiązaniach – powiedział po zakończeniu debaty Krzysztof Burek, wiceprezes RAFAKO S.A. - W trakcie rozmów, wysnuliśmy wiele wspólnych wniosków, dotyczących obecnej sytuacji na rynku polskim. Jednym z nich jest zmiana znaczenia węgla jako źródła energii. Mimo, iż to rozwiązania dla energetyki węglowej to jedno z naszych głównych kompetencji, mamy świadomość, że ciągle wiele do zrobienia jest w innych obszarach. Staramy się ciągle rozwijać i poszukiwać nowych technologii. Obecnie staramy się rozwijać naszą ofertę, tzw. konwencjonalną, pod kątem technologicznym właśnie mając na uwadze np. inne źródła energii. Co więcej, mamy już takie rozwiązania dla energetyki węglowej uwzględniające równoległe spalanie innych paliw, paliw alternatywnych. Może to być bardzo interesujące rozwiązanie z punktu widzenia spełnienia wymogów emisji CO2 na jednostkę energii wynikających z tzw. pakietu zimowego dla energetyki - zaznaczył K. Burek.

W debacie, razem z wiceprezesem RAFAKO S.A. udział wzięli: Jarosław Krotoski, dyrektor ds. sprzedaży branży power generation w Siemens Sp. z o.o., Mariusz Marciniak, dyrektor zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią w Doosan, Wiesław Różacki, Country Executive Poland, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Mariusz Zawisza, wiceprezes Remak S.A. oraz Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

- Tego typu wydarzenia, jak Europejski Kongres Gospodarczy to doskonałe miejsce wymiany poglądów i informacji. Bardzo ciekawa w tym roku, jako wydarzenie niezależne przy Kongresie, była równolegle prowadzona część poświęcona tzw. Start Up-om, czyli nowatorskim pomysłom biznesowym, tworzonym najczęściej przez młodych ludzi. Kolejny aspekt to polityka, reprezentowana na Kongresie przez najważniejsze osoby w Polsce i Unii Europejskiej, oraz – last-but-not-least: oczywiście biznes, dla którego my tutaj jesteśmy, spotykając się z naszymi klientami i partnerami. Dzięki zróżnicowanym panelom dyskusyjnym oraz kontaktom kuluarowym jest to doskonała okazja do bliższego zapoznania się i przedyskutowanie wielu tematów w naszej branży oraz, w gospodarce w ogóle – podsumował na koniec Krzysztof Burek.

Pełna fotorelacja z wydarzenia znjaduje się tutaj: link

« WSTECZ