komunikat prasowy

RAFAKO uczestnikiem VI Konferencji Nowoczesne Ciepłownie i Elektrociepłownie 13 maja 2016

W dniach 12 i 13 maja w Opolu odbyła się VI Konferencja Nowoczesne Ciepłownie i Elektrociepłownie, w której, obok przedstawicieli firm z szeroko pojętej branży energetycznej uczestniczyli przedstawiciele RAFAKO S.A.

W czwartek i piątek (12-13.05) w Opolu odbywała się VI Konferencja Nowoczesne Ciepłownie i Elektrociepłownie. W dwudniowym spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele RAFAKO S.A.

- Nasze zaangażowanie w tej konferencji to konsekwencja realizacji strategii, która polega na tym, że RAFAKO jest nie tylko dostawcą poszczególnych elementów do montażu instalacji oczyszczania spalin, ale montuje kompleksowe obiekty. Jak wiadomo, naszym sztandarowym projektem, który w tej chwili realizujemy, poza Jaworznem, jest budowa nowej elektrociepłowni dla Grupy Azoty ZAK S.A. w Kędzierzynie- Koźlu. Jesteśmy przekonani, że tego typu spotkania służą propagacji technologii, którą RAFAKO dysponuje, jak również pokazuje możliwości w tym zakresie. Ta konferencja to również doskonała okazja, żeby mówić o nowych technologiach, rozwiązaniach i koncepcjach technicznych – mówi Krzysztof Burek, wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A., Dyrektor ds. Handlowych.

Pierwszego dnia, w panelu zatytułowanym „Kotły energetyczne i instalacje pomocnicze. Aktualne dostępne technologie i rozwiązania dla energetyki zawodowej, komunalnej i przemysłowej”  Mariola Kobylańska- Pawlisz, Kierownik Pracowni Innowacji Technologii w Zakładzie Instalacji Odsiarczania Spalin w RAFAKO S.A. wygłosiła referat pt. „Podsumowanie aktualnego statusu Konkluzji BAT dla spalania paliw stałych oraz proponowane rozwiązania w zakresie systemów oczyszczania spalin dla ciepłowni i elektrociepłowni”. - RAFAKO już od wielu lat doskonale radzi sobie z zaostrzonymi normami. W instalacjach budowanych przez naszą Spółkę stosuje się technologie, które z wysoką skutecznością usuwają tlenki siarki, chlorowodór, fluorowodór oraz eliminują tlenki azotu i pyły. Nad skutecznymi metodami pozbywania się rtęci RAFAKO wciąż pracuje. Pierwszy etap w tym zakresie mamy już za sobą. Wspólnie z Politechniką Wrocławską wybudowaliśmy instalację do testów w Elektrowni Ostrołęka. Ma ona służyć do tego, aby podawać ciekłe addytywny w postaci roztworów utleniaczy do kanału spalin przed elektrofiltrem. W ten sposób utleniamy rtęć elementarną – tłumaczy Mariola Kobylańska-Pawlisz z RAFAKO S.A. 

Podczas konferencji odbywała się również prezentacja stoisk, firm, które uczestniczyły w panelach tematycznych. Pierwszy dzień spotkania branżowego zakończył się wycieczką techniczną do wybranych obiektów ECO S.A. Opole. 

W drugim dniu VI Konferencji Nowoczesne Ciepłownie i Elektrociepłownie odbył się panel pt. „Modernizacje i innowacje techniczne w zakresie procesów spalania w instalacjach energetycznych. Instalacje ochrony środowiska”, na którym referat pt. „Kotły energetyczne i instalacje pomocnicze. Aktualne dostępne technologie i rozwiązania dla energetyki zawodowej, komunalnej i przemysłowej. Stan aktualny inwestycji pt. „Budowa nowej EC w ZAK S.A.” wygłosił Janusz Rydzak. - Zależało mi, aby pokazać uczestnikom konferencji- jeszcze przed wycieczką na teren budowy w ZAK S.A.- konstrukcję kotła parowego o wydajności 140 t/h (140 ton pary na godzinę). Jest to bardzo nowoczesny kocioł walczakowy przeznaczony do spalania węgla kamiennego.  Można powiedzieć, że cały obiekt stanowi zwartą konstrukcję i wyposażony został w bardzo ważne, z punktu widzenia środowiska elementy. Pierwszy z nich to katalityczna metoda odazotowania spalin, drugi element to elektrofiltr wyprodukowany w RAFAKO Pszczyna. Ostatnim jest instalacja odsiarczania spalin metodą półsuchą – mówi Janusz Rydzak, kierownik Działu Promocji Produktu RAFAKO S.A.

Jak w praktyce wygląda budowa nowej Elektrociepłowni dla Grupy Azoty ZAK S.A. słuchacze mogli przekonać się sami. Po panelu tematycznym odbyła się wycieczka techniczna na teren budowy powstającej elektrociepłowni w Grupie Azoty ZAK S.A., która była zwieńczeniem dwudniowej konferencji technicznej. 

Warto również przypomnieć, że budowana na potrzeby Grupy Azoty elektrociepłownia to kompletna jednostka, która oprócz kotła pyłowego, o wydajności 140 Mg/h pary o temperaturze 495st. C i ciśnieniu 7,5 MPa, opalanym węglem kamiennym, będzie wyposażona we wszelkiego rodzaju instalacje, m.in. odsiarczania i odazotowania spalin. Projekt realizowany jest przez RAFAKO S.A. w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction).

Przyjęty harmonogram zakłada, że realizacja całej inwestycji wyniesie 29 miesięcy i zakończy się w październiku 2016 r.

« WSTECZ