komunikat prasowy

Dynamiczne wzrosty Grupy RAFAKO w 2015. Ponad 1,5 mld zł przychodów i 4,6 mld zł backlogu 30 marca 2016

Grupa Kapitałowa RAFAKO ma za sobą niezwykle udany rok. W 2015 wypracowała zysk netto w wysokości 34 mln złotych wobec 24 mln złotych w 2014 (prawie 43 proc. więcej), przy 31-proc. wzroście przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 1550 mln zł. EBIT osiągnął poziom 41 mln zł (wzrost o ok. 8 proc. rdr). W portfelu zamówień Spółki znajduje się wciąż aż 4,6 mld zł.

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 31 proc. głównie dzięki większej sprzedaży w asortymencie bloków energetycznych i kotłów, gdzie największym realizowanym kontraktem jest Projekt Jaworzno. Dzięki temu osiągnęliśmy wyższy o 5,8 proc. rdr zysk brutto ze sprzedaży, który wyniósł 127 mln złotych - zaznacza prezes RAFAKO S.A. Agnieszka Wasilewska-Semail.

Wartość portfela zamówień Grupy RAFAKO 31 grudnia 2015 wynosiła blisko 4,6 mld złotych. Największą część stanowi projekt Jaworzno - 3,8 mld zł, z czego 0,5 mld zł pozostaje do realizacji wprost przez jednostkę dominującą, a 3,3 mld zł poprzez spółkę celową SPV Jaworzno.


RAFAKO jest w stanie sprostać prawie wszystkim wyzwaniom rynku energetycznego.Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy RAFAKO w 2015 roku

W tej chwili posiadamy w ofercie najszerszą gamę technologii energetycznych. Stale udoskonalamy instalacje ochrony środowiska oraz posiadamy kompetencje do budowy bloków energetycznych na wszystkie parametry i rodzaje spalanych paliw. RAFAKO to jedna z niewielu firm w Europie a nawet na świecie, które dysponują kompleksową technologią na bloki nadkrytyczne - podkreśla prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.


W 2016 roku największy wpływ na rozwój RAFAKO będą miały:

  • uzyskanie dostępu do kolejnych gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,

  • postęp prac na budowie bloku energetycznego 910 MW na parametry nadkrytyczne w elektrowni Jaworzno,

  • wynik postępowania układowego największego akcjonariusza - spółki PBG,

  • prawidłowa realizacja dużej liczby znaczących kontraktów na rynku krajowym i europejskim,

  • zdobycie nowych, istotnych kontraktów,

  • zmiany organizacyjne - RAFAKO przechodzi proces reorganizacji, w celu stworzenia nowoczesnej firmy, przygotowanej na największe wyzwania gwałtownie zmieniającego się rynku.

Zakładamy, że w 2016 roku grupa uzyska dodatni wynik finansowy netto. Plany te opieramy na przewidywanej realizacji podpisanych kontraktów, które zabezpieczają znaczącą część planowanej sprzedaży oraz na zamówieniach, jakie pozyskamy w ciągu 2016 roku - uważa prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.
 

Kluczowe kierunki zmian w RAFAKO to: wdrożenie modelu opartego na zarządzaniu relacjami
z klientami, wdrożenie systemowego zarządzania rynkami zagranicznymi, uspójnienie procesu ofertowania i realizacji projektów oraz "urynkowienie" produkcji. Natomiast planowane na 2016 r. nakłady inwestycyjne dotyczyć będą przede wszystkim zakupu produkcyjnych maszyn i urządzeń, modernizacji budynków i budowli, a także oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Będziemy także inwestować w obszar badań i rozwoju zarówno w zakresie podstawowych technologii RAFAKO jak i w nowych obszarach. Będzie to możliwe dzięki systemowemu podejściu do działalności R&D, którą zamierzamy realizować we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce jak i zagranicą – dodaje prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

« WSTECZ