komunikat prasowy

RAFAKO z ponad 50-proc. dynamiką sprzedaży w I kw. 2015 r. 16 maja 2015

Podsumowanie najważniejszych danych finansowych i komentarz do wyników Grupy RAFAKO w I kw. 2015 r.:

  

 
Pełne podsumowanie, zawierające wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy RAFAKO, można pobrać TUTAJ.
 
 
Podsumowanie najważniejszych danych finansowych i komentarz do wyników Grupy RAFAKO w I kw. 2015 r.:
 
  • Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej RAFAKO  w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wygenerowała zarówno wzrost sprzedaży jak i wypracowanego zysku;  
  • Grupa RAFAKO wypracowała 280,1 mln zł przychodów – wzrost o 52,4 proc. rdr wynika ze stanu zaawansowania realizacji projektów m.in. dla Grupy Kapitałowej EDF;
  • Poprawie uległa sytuacja płynnościowa Grupy RAFAKO w związku z realizacją transakcji sprzedaży spółki FPM za 48,0 mln zł (wpływ gotówkowy);
  • EBIT i EBITDA Grupy RAFAKO wzrosły do odpowiednio 7,8 mln zł i 11,0 mln zł – wzrosły kolejno o 208,8% oraz 94,8% rdr;
  • Zysk netto Grupy RAFAKO wyniósł 2,2 mln zł względem zeszłorocznego w wysokości 3,5 mln zł;
  • Jednorazowym zdarzeniem mającym ujemny wpływ na wynik finansowe Grupy RAFAKO, niezwiązanym z działalnością operacyjną, była zapłata podatku dochodowego od zysku uzyskanego przez jednostkę dominującą – RAFAKO S.A. w związku z transakcją zbycia akcji FPM S.A. w kwocie 2,2 mln zł. Po wyeliminowaniu tego czynnika, wynik netto Grupy RAFAKO za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku wyniósłby 4,4 mln zł, co stanowiłoby 26% wzrost w porównaniu do wyniku netto Grupy RAFAKO za analogiczny okres poprzedniego roku;
  • Różnica pomiędzy wynikiem netto RAFAKO a skonsolidowanym wynikiem finansowym netto Grupy RAFAKO jest spowodowana głównie odmiennością czasową ujmowania wyników spółek Grupy RAFAKO w wyniku skonsolidowanym. Coroczny przyrost kapitałów spółek wchodzących w skład Grupy RAFAKO jest prezentowany w skonsolidowanych kapitałach Grupy RAFAKO w pozycji "Zyski zatrzymane", a jego utrata następuje w chwili gdy spółka z Grupy RAFAKO przestaje być jedną z spółek Grupy RAFAKO. W rezultacie zbycia spółki FPM S.A. jednorazowy spadek zysku Grupy RAFAKO w porównaniu do wyniku zaprezentowanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym RAFAKO S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku wyniósł ponad 11,4 mln zł.

Pozostałe wydarzenia w Grupie RAFAKO w I kw. 2015 r.:
 

  • Zawarcie z UNISERV-PIECBUD S.A. umowy na wykonanie prac w związku z projektem budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II o wartości 164,8 mln zł;
  • Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki  RAFAKO S.A., będących w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI, do poziomu 5,04% ogólnej liczny głosów na WZA;
  • Pozyskanie nowych limitów gwarancyjnych o łącznej wartości 50,0 mln zł.

 
« WSTECZ