Aktualność

Modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza na Litwie 28 kwietnia 2005

W dniu 20 kwietnia 2005 roku RAFAKO S.A. podpisała z Elektrownią Litewską S.A. umowę o wartości około 10,5 mln EUR, której przedmiotem jest modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza...

W dniu 20 kwietnia 2005 roku RAFAKO S.A. podpisała z Elektrownią Litewską S.A. umowę o wartości około 10,5 mln EUR, której przedmiotem jest modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza dla 4 bloków w tej Elektrowni w latach 2005 - 2007.

« WSTECZ