Aktualność

Uprawomocnienie się układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO S.A. 29 czerwca 2021

Uprawomocnienie się Układu z Wierzycielami w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym w RAFAKO S.A.

List Prezesa Zarządu w załączeniu https://www.rafako.com.pl/pub/File/restrukturyzacja/20210629_informacja_Zarz_du.pdf

« WSTECZ