Aktualność

Procedury bezpieczeństwa wprowadzone w RAFAKO S.A. i na budowach realizowanych przez Spółkę 16 marca 2020

Zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, RAFAKO S.A. wprowadziło w życie procedury, zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.  Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz kontrahentów.
Wszystkim pracownikom, których charakter pracy daje taką możliwość, Zarząd umożliwia oddelegowanie do pracy zdalnej. Na terenie RAFAKO S.A. i na prowadzonych przez Spółkę budowach wprowadzono zaostrzone procedury sanitarne.

RAFAKO S.A. nie przerywa produkcji ani nie ogranicza działań na realizowanych kontraktach. Spółka stosuje się do zaleceń wydawanych przez GIS i Ministerstwo Zdrowia, które są stale monitorowane, tak aby zasady przestrzegania bezpieczeństwa w RAFAKO były zawsze aktualne i zgodne z najnowszą wiedzą i decyzjami organów sanitarnych a pracownicy o nich poinformowani.
Wprowadzamy pomiar temperatury przy wejściu na teren zakładu pracy. Pracownikom zalecono również pomiar temperatury w domu, przed przyjściem do pracy. Obowiązkowy pomiar temperatury będzie dotyczył też kontrahentów pojawiąjących się w firmie a osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi nie będą wpuszczane na teren Spółki.    
Ograniczamy do niezbędnego minimum przemieszczanie się pracowników między budynkami. W pomieszczeniach ogólnodostępnych wprowadzamy wytyczne polegające na zmniejszeniu liczby osób, które mogą tam jednocześnie przebywać.Zarówno spotkania wewnętrzne jak i zewnętrzne organizowane są poprzez telekonferencje lub wideokonferencje.Już wcześniej ograniczono delegacje zagraniczne, w tej chwili wprowadzono ich całkowite wstrzymanie. 
W wielu miejscach wywieszono plakaty przypominające o zasadach zachowania higieny, instrukcje dotyczące mycia rąk i zachowania zasad bezpieczeństwa, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Komunikacja w tym zakresie prowadzona jest wielokanałowo, z użyciem środków przekazu adekwatnych  do różnych stanowisk pracy. Osoby pełniące funkcje kierownicze na budowach otrzymały instrukcje do stosowania, w zależności od rozwoju sytuacji. 

 

W przypadku budowy w Jaworznie, Zamawiający, spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron, wprowadził własne procedury i zabezpieczenia na terenie budowy nowego bloku. Niezależnie od stosowania tych procedur, nasi pracownicy i podwykonawcy  zobowiązani się także do stosowania zasad, wprowadzonych w Grupie RAFAKO.   
Decyzją Prezesa Zarządu powołany został Zespół Zarządzania Kryzysowego, który analizując sytuację, będzie podejmował decyzje o ewentualnych dalszych zmianach w zasadach funkcjonowania Spółki.  Sytuacja jest na bieżąco monitorowana i analizowana na codziennych telekonferencjach z Prezesem Zarządu. 

 

Pracownikom udostępniliśmy specjalny adres mailowy, na który mogą kierować wszelkie pytania związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną i działaniami Spółki w tym zakresie. 

                                                              ****
RAFAKO S.A. to wiodąca polska spółka, dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla sektora energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu w Polsce i za granicą. Bazując na ponad 70-letnim doświadczeniu i unikalnych kompetencjach, jest ona kluczowym dostawcą rozwiązań technologicznych związanych z wytwarzaniem energii i ochroną środowiska.


 
KONTAKT DLA MEDIÓW:

Jacek Balcer
Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej
Rzecznik Prasowy
Grupa RAFAKO 
tel. +48 61 66 51 793
kom. +48 605 470 718
e-mail: jacek.balcer@rafako.pl   

« WSTECZ