Aktualność

RAFAKO Ebus umowa z ARP 17 stycznia 2020

Porozumienie pomiędzy RAFAKO S.A a Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o współpracy nad sprzedażą RAFAKO E-Bus.

W dniu 16 stycznia 2020 RAFAKO S.A. zawarło z  Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (ARP) porozumienie, które określa zasady współpracy mającej doprowadzić do sprzedaży wydzielonej części przedsiębiorstwa lub udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej RAFAKO E-Bus.

W porozumieniu RAFAKO przyznało wyłączność w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia transakcji ARP do 30 czerwca 2020.

W połowie października ubiegłego roku RAFAKO zdecydowało o utworzeniu oddziału w Solcu Kujawskim, którego zadaniem jest produkcja i sprzedaż pojazdów elektrycznych oraz prace badawczo-rozwojowe.

więcej na: https://e-bus.rafako.com.pl/

« WSTECZ