Aktualność

Międzynarodowa konferencja "Technologie oczyszczania spalin z jednostek energetycznych" w Ostravicy 11 października 2016

- Udział RAFAKO S.A. w tego typu wydarzeniach to przede wszystkim możliwość zaprezentowania naszych kompetencji i możliwości na czeskim rynku, jak również sposobność, do nawiązania kontaktów z naszymi potencjalnymi klientami - powiedział Tomasz Tomczak, wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A. Raciborska Spółka po raz kolejny wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Technologie oczyszczania spalin z jednostek energetycznych” w czeskiej Ostravicy.

- To już kolejna konferencja środowiskowa, którą realizujemy z naszymi partnerami w Czechach, a mianowicie z firmą Envir&Power Ostrava oraz Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie. Celem tego wydarzenia jest przede wszystkim propagowanie naszych produktów ochrony środowiska, związanych zarówno z odsiarczaniem, odazotowaniem, jak i odpylaniem - powiedział Tomasz Tomczak, Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A., który zaznaczył jak ważny dla raciborskiej Spółki jest udział w takich wydarzeniach. - Konferencja cieszy się coraz większym powodzeniem nie tylko dlatego, że warunki związane z emisją szkodliwych substancji do środowiska ulegają zmianie, ale również dlatego, że marka RAFAKO S.A. staje się coraz bardziej znana. Nasi partnerzy postrzegają nas jako kompetentnego realizatora instalacji, również w Czechach. Liczny udział w wydarzeniu czeskich przedstawicieli firm, jest odzwierciedleniem tego, że nasze instalacje znalazły uznanie w ich oczach - wyjaśnił Tomasz Tomczak.

Organizatorami konferencji, która odbyła się w dniach 10-11 października, obok RAFAKO S.A. były firma Envir&Power Ostrava a.s. oraz czeska uczelnia wyższa, VŠB-TU Ostrava (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava). - Od wielu lat współpracujemy z firmą RAFAKO S.A. Na koncie mamy już kilka wspólnie zrealizowanych projektów z zakresu ekologizacji spalin w elektrowniach i elektrociepłowniach. W trakcie dzisiejszego wydarzenia prezentowane są tematy związane m.in. z nowymi przepisami europejskimi dotyczącymi emisji spalin. Ponadto odbywa się wymiana doświadczeń między firmami, projektantami oraz potencjalnymi klientami, co uważam jest niezwykle istotne przy planowanej współpracy - powiedział Jiří Míček, który dodał także, że pozycja RAFAKO S.A. na rynku czeskim jest mocna, ponieważ system kooperacji nie działa jedynie na zasadach sprzedaży i handlu. Słowa poprzednika potwierdził doc. dr inż. Bohumír Čech z VŠB-TU Ostrava. - Nasza współpraca układa się bardzo dobrze zwłaszcza, że wspólnie realizowaliśmy takie projekty, jak choćby instalacje odsiarczania spalin w Elektrowni Trzebowice i odpylenia w Elektrociepłowni w Pardubicach. Mam nadzieję, że nasze współdziałania w sektorze energetycznym będą nadal tak owocne i kontynuowane - wyjaśnił Bohumír Čech.

Podobnie jak co roku, także w ostatniej edycji wydarzenia udział wzięli przedstawiciele firm związanych z energetyką funkcjonujące na czeskim rynku oraz naukowcy prowadzący badania nad emisją oraz oczyszczaniem spalin. Wiodącym tematem prezentowanych referatów były m.in. planowane zmiany w prawie ochrony środowiska Unii Europejskiej dla dużych jednostek spalania na podstawie „Final Meeting of the Technical Working Group for the review of the BAT reference document for Large Combustion Plants” i wynikające z nich nowe limity emisyjne oraz technologie oczyszczania spalin DeNOx, DeSOx, usuwania HCl, HF, pyłu i rtęci oraz możliwości osiągnięcia nowych limitów emisyjnych do roku 2021. 

Podczas konferencji przedstawiciele m.in. raciborskiej Spółki wygłosili referaty związane z problematyką ochrony środowiska, odsiarczaniem, odazotowaniem i odpylaniem. - Referat, który wygłosiłem dotyczył konkluzji BAT, czyli nowych przepisów jakie planowane są w zakresie ochrony środowiska oraz które mają wejść w życie w 2021 roku. Ich wdrażanie wiązać będzie się z różnymi inwestycjami jakie, zarówno obiekty, które już istnieją, jak i te nowe będą musiały ponieść. Co za tym idzie, oznacza to zapotrzebowanie klientów energetycznych na różnego typu usługi projektowe i wykonawcze, czym my jako firma jesteśmy zainteresowani - wyjaśnił Jerzy Mazurek, Dyrektor Biura Techniczno - Projektowego RAFAKO S.A. w Zakładzie Instalacji Odsiarczania Spalin. - Udział Spółki w wydarzeniu to przede wszystkim promocja RAFAKO S.A. jako firmy kompetentnej w zakresie potencjału wytwórczego, czyli możliwości spełnienia wymagań, które klienci stawiają. Drugim niezwykle istotnym elementem jest to, że spotykamy się bezpośrednio z klientami, którzy przekazują nam informacje o swoich planach. Po trzecie, poprzez kontakt z instytucjami badawczymi śledzimy bieżący stan techniki, tendencje co pozwala nam korygować i rozwijać własne wyroby - dodał Jerzy Mazurek. 

W swoim referacie problematykę wymogów BAT poruszyła także Iwona Śpiewak, Dyrektor Biura Techniczno - Projektowego RAFAKO S.A. w Zakładzie Instalacji Odazotowania Spalin. - Miałam okazję przedstawić słuchaczom temat dostosowania systemów odazotowania spalin do wymogów BAT. Jesteśmy firmą, która zarówno projektuje, jak i realizuje instalacje odazotowania spalin w formule „pod klucz”. Nigdy nie pozostawiamy klienta samego sobie z problemami. W związku z zapowiedzią wejścia w życie nowych wymogów emisyjnych zgodnych z konkluzjami BAT już teraz prowadzimy analizy naszych wybudowanych obiektów, aby wypracować rozwiązanie i jednocześnie podpowiedzieć odbiorcy, jakie zmiany powinien wprowadzić w swoich instalacjach celem umożliwienia użytkowania ich w przyszłości - wyjaśniła Iwona Śpiewak. 

Polsko - czeska współpraca z udziałem RAFAKO S. A. stale się rozwija. Istnieje wiele projektów, które zostały już zrealizowane, bądź są w trakcie. Pośród działań ukończonych jest m.in. budowa instalacji odsiarczania spalin na kotłach w czeskiej Elektrowni Trzebowice, należącej do spółki Dalkia ČR a.s. Była to pierwsza, zrealizowana poza Polską, instalacja odsiarczania spalin metodą półsuchą opartą o technologię RAFAKO S.A. Ponadto dostarczone zostały także elektrofiltry do Elektrociepłowni Mielnik, której właścicielem jest firma ČEZ (czeskie przedsiębiorstwo energetyczne).

 

Pełna fotorelacja z wydarzenia znajduje się na oficjalnym FB RAFAKO S.A. : link

Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym « WSTECZ