Aktualność

XXII Sympozjum Chemia w Płocku z udziałem RAFAKO 28 stycznia 2016

Przez dwa dni, 27-28 stycznia w płockim Domu Technika odbywało się XXII Sympozjum Techniczno- Naukowe Chemia 2016, w którym uczestniczyło również RAFAKO S.A. Janusz Rydzak z raciborskiej Spółki wygłosił referat, pt.: „Budowa nowej elektrociepłowni w ZAK SA wyposażonej w kocioł OP-140. Stan aktualny realizowanej inwestycji”. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy.

 

Płocka CHEMIA już na trwałe wpisała się w kalendarz spotkań branży chemicznej i petrochemicznej zyskując rangę jednego z najważniejszych sympozjów w Polsce. XXII Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2016 odbywało się 27-28 stycznia 2016 r. w Domu Technika w Płocku. Honorowym Gospodarzem sympozjum był PKN ORLEN S.A., a organizatorem wydawnictwo branżowe BMP z Raciborza. W konferencji uczestniczyła również raciborska Spółka. Janusz Rydzak wygłosił referat pt.: „Budowa nowej elektrociepłowni w ZAK S.A. wyposażonej w kocioł OP-140. Stan aktualny realizowanej inwestycji”, który cieszył się sporym zainteresowaniem słuchaczy. 

- RAFAKO tradycyjnie, każdego roku uczestniczy w konferencji poświęconej najważniejszym zagadnieniom z branży chemicznej na rynku polskim, europejskim oraz światowym. W wygłoszonym referacie omówiłem szczegółowo stan inwestycji realizowanej przez RAFAKO dla ZAK z Grupy Azoty wraz z najważniejszymi węzłami technologicznymi, takimi jak: kocioł, instalacja odsiarczania i odazotowania spalin - relacjonuje Janusz Rydzak, kierownik Zespołu Promocji Produktu w RAFAKO S.A. - Powstająca w Kędzierzynie - Koźlu inwestycja wyposażona jest w bardzo nowoczesny kocioł OP-140 (140 ton pary na godzinę) przeznaczony do spalania węgla kamiennego. Kocioł wraz z instalacjami spełnia wszelkie wymagania z zakresu ochrony środowiska i emisji NOx, siarki i pyłu - kontynuuje. - RAFAKO już wcześniej budowało kotły o podobnej wielkości, jednak wówczas nie stawiano przed producentem tak restrykcyjnych wymagań ekologicznych. Pracowały one m.in. w Elektrociepłowniach: Łódź, Białystok, Bielsko- Biała, Gorzów Wielkopolski, czy w Zakładach Papierniczych Kwidzyn. Z takimi kotłami dotarliśmy również do Indii, do Elektrowni Paras i Bhusaval - dodaje J. Rydzak.

Warto dodać, że inwestycja w Kędzierzynie - Koźlu realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Stan prac na dzień dzisiejszy wynosi blisko 65 procent. Zakończenie budowy przewidywane jest w październiku 2016.

Sympozjum w Płocku, czyli polskiej stolicy branży chemicznej było doskonałą okazją do podsumowania ubiegłego roku, jak również zapowiedzią najbliższej przyszłości w tej dziedzinie. 

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku działo się wiele w sferze polskiej chemii. W pierwszej kolejności - zmiana polityczna, skutkująca rozwiązaniem Ministerstwa Gospodarki, a powołaniem Ministerstwa Rozwoju. 

- Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że zarówno chemia, jak i energetyka są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Trudno więc sobie wyobrazić energetykę bez chemii i odwrotnie. Aspekt bezpieczeństwa dotyka również samych wyrobów oferowanych przez raciborską Spółkę. Nasze urządzenia spełniają światowe standardy, zarówno w zakresie ekologii, jak również jakości wykonania. Współpracujemy w tym zakresie z instytucjami badawczymi, uczelniami, wymieniamy doświadczenia oraz wiedzę, a wszystko po to, aby nasze instalacje pracowały bezawaryjnie i bezpiecznie. Na zakończenie chciałem podkreślić bardzo dobrą współpracę z ZAK S.A., było mi bardzo miło usłyszeć słowa uznania kierowane do pracowników naszej firmy - podkreśla Janusz Rydzak. 

Pierwszy dzień konferencji tradycyjnie zakończył się Galą Chemika. Podczas wieczornej uroczystości redakcja magazynu Chemia Przemysłowa przyznała statuetkę „Klucz sukcesu” firmie  Synthos za Centrum Badawczo-Rozwojowe Nowych Technologii w Oświęcimiu. W kolejnym dniu odbywały się ciekawe prezentacje, dyskusje oraz rozmowy kuluarowe. - Udział w takich konferencjach daje nam możliwość bezpośredniego kontaktu z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami. Szeroko rozumiana branża chemiczna to, oprócz energetyki, ważny dla nas segment rynkowy, z którym współpracujemy już bardzo długo, w zasadzie od początku istnienia naszej firmy. Bezpośrednio dla branży chemicznej i petrochemicznej dostarczaliśmy różnego rodzaju reaktory procesowe, wysokociśnieniowe wymienniki ciepła, skraplacze oraz szereg innych elementów. Nasze urządzenia, a konkretnie duże kotły olejowo - gazowe pracują m.in. w płockiej rafinerii oraz w Rafinerii INA Sisak w Chorwacji. Dla Chorwatów wybudowaliśmy kocioł do utylizacji gazów z procesów kalcynacji koksu naftowego. Aktualnie pomyślnie zakończył się ruch próbny kotła powstającego dla Spółki Synthos w Oświęcimiu - podsumowuje J. Rydzak. 

Oprócz interesujących prelekcji podczas 2-dniowej konferencji można było odwiedzić ponad 40 stoisk wystawienniczych, na których prezentowano m.in.: nowoczesne technologie, rozwiązania, maszyny i urządzenia pozwalające na uzyskanie efektywnej, a przede wszystkim bezpiecznej produkcji. Na stoiskach, oprócz możliwości prowadzenia rozmów i konsultacji można było obejrzeć konkretne produkty i multimedialne prezentacje.  

fot. Źródło: www.kierunekchemia.pl 

 

Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym « WSTECZ