Aktualność

Kontrakt na budowę instalacji odsiarczania spalin w EC Białystok podpisany. 23 października 2015

W dniu 21 października 2015 roku Spółka skutecznie podpisała z firmą ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok.

Wartość umowy wynosi 78.500.000 zł. netto (96.555.000 zł. brutto). Termin na wykonanie przedmiotu umowy wynosi 26 miesięcy od dnia jej podpisania.
Instalacja odsiarczania ma zapewnić redukcję emisji tlenków siarki do poziomu poniżej 130 mg/Nmn3 oraz pyłu do wartości nie przekraczającej 10 mg/mn3

« WSTECZ