Aktualność

RAFAKO S.A laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za projekt POLYGEN 24 października 2017

- Nikt nie ma wątpliwości, że mamy obecnie do czynienia z rewolucją w sposobach generowania i przetwarzania energii - powiedział Witold Rożnowski, Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju w RAFAKO S.A. W trakcie II Forum Inteligentnego Rozwoju raciborska Spółka wyróżniona została Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2017 za realizację projektu „Poligeneracyjny układ komunalny opalany biomasą i paliwami wtórnymi z odpadów (POLYGEN)”.

Forum Inteligentnego Rozwoju to innowacyjna płaszczyzna styku trzech kluczowych filarów polskiej perspektywy inteligentnych specjalizacji: biznesu, samorządu i nauki. Wydarzenie skupia liderów rozwoju i inwestycji, którzy nadają kierunek polskiej innowacyjnej gospodarce. W trakcie uroczystej gali, Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2017 otrzymało RAFAKO S.A. za realizację projektu „Poligeneracyjny układ komunalny opalany biomasa i paliwami wtórnymi z odpadów (POLYGEN)”. Wydarzenie odbyło się w dniach 23-24 października w G2A Arena – Centrum Wystawienniczo – Kongresowych Województwa Podkarpackiego. 

POLYGEN to innowacyjny projekt realizowany przez RAFAKO S.A. przy współpracy z KIC InnoEnergy agendą Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, w ramach którego powstanie wyspa poligeneracyjna, czyli wieloproduktowa instalacja energetyczna do zastosowania w małych i średnich miejscowościach, która pomoże gminom lokalnie gospodarować energią. Koncepcja projektu powstała w wyniku współpracy RAFAKO S.A. z gliwicka spółką EXERGON specjalizującą się w innowacjach energetycznych. Kolejno do konsorcjum dołączyły firmy oraz instytucje zainteresowane zarówno tworzeniem, jak i testowaniem nowych technologii: TAURON Wytwarzanie, EQTEC (Hiszpania), CEA i ATMOSTAT (Francja) oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza. 

- Obecnie mamy do czynienia z rewolucją w sposobach generowania i przetwarzania energii. Wyzwania pojawiają się zarówno w obszarze małych baterii, jak i olbrzymich elektrowni. Każde z  tych wyzwań może drastycznie wpłynąć na lokalny i globalny rynek energii – powiedział Witold Rożnowski, Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju RAFAKO S.A. 

Głównym celem projektu jest stworzenie instalacji, która ma sprostać dwóm podstawowym wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie małe i średnie jednostki wytwarzające ciepło. - Dzięki zastosowaniu procesu zgazowania pozyskiwana będzie niskoemisyjna energia elektryczna i ciepło z odpadów, lokalnie dostępnej biomasy i innych paliw stałych. Równolegle, poprzez proces metanizacji możliwa będzie produkcja syntetycznego gazu ziemnego (ang. substitute natural gas – SNG), co pozwoli na efektywne użytkowanie instalacji, również w okresach niskiego zapotrzebowania na ciepło lub energię elektryczną – mówił W. Rożnowski. 

Instalacja będzie zaopatrywać małe miasta i zespoły gmin w energię elektryczną, energię cieplną oraz gaz syntetyczny – do sieci gazowniczej ale również do tankowania pojazdów komunikacji miejskiej oraz pojazdów służb komunalnych (np. śmieciarek). Stacja takiego tankowania przewidziana jest już w instalacji pilotowej. 

Zamierzeniem partnerów projektu, jest komercjalizacja wysp poligeneracyjnych, bezpośrednio po jego zakończeniu. Ważna role w tym procesie odegra prezentacja całego łańcucha technologicznego w postaci układu pilotażowego POLYGEN wybudowanego w ramach projektu w TAURON Wytwarzanie – Oddziale Elektrowni Łaziska. - Funkcjonalność POLYGEN doskonale wpisuje się w bieżące potrzeby Polski powiatowej, borykającej się z lokalnymi odpadami, dysponującej lokalnie tanią biomasą, ale też walczącej z nadmierną emisją i wysoko zmiennym zapotrzebowaniem na ciepło – podsumował Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju RAFAKO S.A. Realizacja samego projektu potrwa do końca 2019 roku. Natomiast przewiduje się, że pierwszy kontrakt wdrożeniowy podpisany zostanie wcześniej.

Na koniec warto wspomnieć, że Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to wyróżnienie, które stanowi odpowiedź na nową perspektywę unijną 2014-2020. Przyznane nagrody stanowią docenienie nowatorskich inwestycji i innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do zrównoważonego, inteligentnego rozwoju Polski. Organizatorami i pomysłodawcą nagrody są: Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz sekcja „Rzecz o Innowacjach”. Zaznaczyć także należy, że wyróżnienia w ramach „Polski Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017” wręczono w sześciu kategoriach: jednostki naukowe, uczelnie wyższe, samorządy, innowacyjne firmy, państwowe jednostki budżetowe oraz fundacje. Wybór laureatów odbywał się w oparciu o realizowane przed dany podmiot inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych, jak i z budżetu własnego.

Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym « WSTECZ