Aktualność

Kocioł rusztowy dla Berlina 3 czerwca 2004

W dniu 1 czerwca 2004 roku RAFAKO S.A. podpisała skutecznie z firmą Blockheizkraftweks- Traeger - und Betreibergesellschaft mbH Berlin umowę na dostawę kotła dla Ciepłowni HKW Schoeneweide w Berlinie...

W dniu 1 czerwca 2004 roku RAFAKO S.A. podpisała skutecznie z firmą Blockheizkraftweks- Traeger - und Betreibergesellschaft mbH Berlin umowę na dostawę kotła dla Ciepłowni HKW Schoeneweide w Berlinie. Wartość umowy wynosi 2.695.000 EUR, natomiast termin jej realizacji przypada na okres od czerwca 2004 do maja 2005 roku.

Powyższy kontrakt jest pierwszym kontraktem na kocioł rusztowy na rynku zagranicznym, dla którego RAFAKO S.A., oprócz gwarancji materiałowych, udziela gwarancji dotrzymania parametrów pracy kotła. Jedną z opcji kontraktowych jest również dostawa instalacji odazotowania spalin dla tego kotła.

« WSTECZ