Aktualność

V Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA 2003 30 listopada -1

Bełchatów, Hotel "Sport", 2 - 4 września 2003 r

Nazwa: V Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA 2003
Miejsce: Bełchatów, Elektrownia "Bełchatów" S.A. i "Sport Hotel"
Termin: 2 - 4 września 2003
Krótki opis:

Już po raz piąty energetycy spotkali się na największym w kraju sympozjum poświęconym problemom energetyki krajowej. Udział wzięło ponad 450 uczestników. Wśród poruszanych zagadnień były:

 • Aktualny stan energetyki w kraju i problemy związane z konsolidacją.
 • Aktualny stan dot. prywatyzacji całego sektora elektroenergetycznego i najbliższe plany z tym związane.
 • Jak zmieni się rola Giełdy Energii po wstąpieniu Polski do UE.
 • Doświadczenia niemieckich koncernów energetycznych na zliberalizowanym rynku.
 • Polska energetyka przed wejściem do Unii Europejskiej.
 • Perspektywy polskiego sektora elektroenergetyki.
 • Postęp techniczny w energetyce.
 • Technologie wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i w rozszerzonej Unii Europejskiej.
 • Transgraniczne przesyły energii elektrycznej w Polsce.
 • Stan zaawansowania budowy bloku Pątnów II.
 • Elektrownia "Bełchatow - nowe wyzwania, nowe scenariusze w świetle dyrektyw UE.
 • Program rozwoju i modernizacji Elektrowni "Bełchatów" S.A.

Zorganizowana została także wystawa i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym.

Forma udziału RAFAKO S.A.: RAFAKO S.A. było jednym z głównych sponsorów imprezy. Po otwarciu sympozjum Prezes Zarządu Ryszard Kapluk omówił przedsięwzięcia, jakie podjęto w ostatnich latach w firmie w celu dostosowania organizacji do wymogów współczesnego rynku. Ponadto zaprezentowane zostały dwa referaty - jeden autorstwa p. Janusza Rydzaka na temat modernizacji kotła OB-650 w Elektrowni Tuzla oraz referat autorstwa Tadeusza Wali na temat modernizacji kotłów AP-1650 w Elektrowni Kozienice.

Zdjęcia:

Prezes RAFAKO S.A. Ryszard Kapluk podczas wygłaszania referatu Na stoisku RAFAKO S.A. doszło do wielu interesujących spotkań Stoisko RAFAKO S.A.
 

 
  Tadeusz Wala wygłasza referat na temat modernizacji kotłów AP-1650  

 

« WSTECZ