Aktualność

Podpisanie kontraktu na dostawę instalacji odsiarczania spalin dla bloków 3 i 4 Elektrowni "Bełchatów" S.A. 17 lutego 2004

W dniu 13 lutego 2004 roku Spółka podpisała z Elektrownią "Bełchatów" S.A. umowę na wykonanie projektu i budowę "pod klucz" dwóch instalacji odsiarczania spalin dla bloków nr 3 i 4 w Elektrowni...

W dniu 13 lutego 2004 roku Spółka podpisała z Elektrownią "Bełchatów" S.A. umowę na wykonanie projektu i budowę "pod klucz" dwóch instalacji odsiarczania spalin dla bloków nr 3 i 4 w Elektrowni "Bełchatów" S.A. Wartość umowy wynosi 62,9 mln EUR, natomiast termin jej realizacji przypada na okres od lutego 2004 do listopada 2007 roku.
Podpisany kontrakt jest następstwem wygrania przez RAFAKO S.A. przetargu dwustopniowego, prowadzonego w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych.
Będzie to już piąta i szósta instalacja dostarczona przez RAFAKO S.A. dla tej Elektrowni. Poprzednie cztery pracują na blokach 5, 6, 7 i 9, osiągając wszystkie gwarantowane parametry pracy.

Przed podpisaniem kontraktu wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Na zdjęciu przemawia Eugeniusz Bilkowski, Wiceprezes Zarządu Elektrowni "Bełchatów" S.A. Ze strony RAFAKO S.A. kontrakt podpisują od lewej Wiceprezes Zarządu Jerzy Thamm i Prezes Zarządu Ryszard Kapluk Prezes Edward Najgebauer i Wiceprezes Eugeniusz Bilkowski podpisują kontrakt w imieniu Elektrowni "Bełchatów" S.A.
Uściski dłoni wymieniają prezesi obu firm, Ryszard Kapluk i Edward Najgebauer Po podpisaniu kontraktu był czas na okolicznościowe toasty. Na zdjęciu od lewej: Stanisław Stępień, Kierownik Projektu IOS Bełchatów, Dariusz Kowzan, Dyrektor Zakładu Instalacji Ochrony Środowiska oraz Edward Najgebauer, Prezes Zarządu Elektrowni "Bełchatów" S.A. Reprezentacja RAFAKO S.A. w komplecie, od lewej: Ryszard Kapluk, Jerzy Mazurek, Jacek Cielecki, Dariusz Kowzan, Jerzy Thamm, Stanisław Stępień

 

« WSTECZ