Aktualność

Zmiany w składzie Zarządu 8 stycznia 2020

W dniu 20 grudnia 2020 do Zarządu został powołany pan Jacek Drozd, a 7 stycznia 2020 roku Pan Jerzy Ciechanowski- Wiceprezes Zarządu złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. Powodem złożenia rezygnacji są względy osobiste.

W związku z powyższym Zarządu RAFAKO S.A. tworzą

- Pan Paweł Jarczewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu,

- Pani Agnieszka Wasilewska-Semail pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu,

- Pan Jacek Drozd pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu od 20 grudnia 2019.

Pan Jacek Drozd – menedżer zarządzający, legitymujący się ponad 25-cio letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami prawa handlowego w zakresie finansów przedsiębiorstw, inwestycji oraz rynków kapitałowych, w szczególności wyceny przedsiębiorstw, konsolidacji i przejęć, operacjonalizacji strategii finansowej przedsiębiorstw (w tym optymalizacji podatkowej, tworzenia podatkowej grupy kapitałowej, tworzenia cash poolingu), optymalizacji i restrukturyzacji podmiotów prawa handlowego, wprowadzania podmiotów na rynek publiczny, przeprowadzania transakcji w odniesieniu do ofert prywatnych, nadzorowania procesów związanych z pozyskiwaniem i zwiększeniem kapitałów poprzez m.in. emisje instrumentów dłużnych, organizacji obrotu papierami wartościowymi na rynku publicznym i prywatnym.

Pan Jacek Drozd posiada doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, współpracy z podległymi zespołami w zakresie rozwoju nowych kierunków działalności oraz opracowania planów wdrożenia strategii. Od 1998 – 2002 pełnił funkcję dyrektora oddziału regionalnego w Centralnym Domu Maklerskim PEKAO S.A. odpowiedzialnego za współpracę z klientami instytucjonalnymi oraz nadzór nad siecią sprzedaży w regionie. W latach 2000 – 2002 pełnił funkcję prezesa zarządu we Wschodnim Banku Cukrownictwa S.A. odpowiedzialnego za biuro prawne, departament informatyki, departament organizacji i kadr, biuro kontroli wewnętrznej oraz departament operacyjno- rachunkowy. Od 2002 do 2005 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Zakładach Azotowych Puławy S.A. w Puławach odpowiedzialnego za pion księgowy, pion zarządzania płynnością, rozliczenia krajowe i zagraniczne, windykację, zarządzanie i inwestycje kapitałowe; koordynator działań związanych z przeprowadzeniem procesu prywatyzacji ZAP S.A. w szczególności z dopuszczeniem akcji do publicznego obrotu. W latach 2005 – 2006 pełnił funkcję dyrektora oddziału w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. oddział w Lublinie odpowiedzialny za organizację oraz nadzór nad działalnością zespołu obsługi klientów ds. korporacji, komórką analiz i wsparcia; jednocześnie aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu klientów korporacyjnych Od 2007 do 2010 wiceprezes zarządu OPF S.A. odpowiedzialny za pion finansowo-księgowy oraz marketing. W latach 2010 – 2013 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w Interbud Lublin S.A. odpowiedzialnego za pion finansowo-księgowy, marketing, dział ofertowania oraz dział zakupów. Od 2013 do 2016 wiceprezes zarządu PGE S.A. odpowiedzialny za pion finansowo-księgowy oraz nadzór nad departamentami korporacyjnym, ryzyka, IT, zakupów strategicznych oraz administracji. W latach 2016 – 2018 prowadził działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego. Od 2018 do 2019 pełnił funkcję prezesa zarządu Fabryki Kabli ELPAR sp. z o.o. odpowiedzialnego za pion finansowo-księgowy, handel, logistykę, IT, HR oraz dział prawny. W ciągu swojej kariery zawodowej pełnił funkcję członka rad nadzorczych Centralnej Tabeli Ofert S.A., Bank Depozytowo-Kredytowy Ltd.(Łuck/Ukraina), Montex S.A., Navitrans Sp. z o.o., Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o., Renoma Sp. z o.o., Mewa S.A., LPEC S.A., PGE Dystrybucja S.A., PGE GIEK S.A., PGE Dystrybucja S.A., PGE Obrót S.A.

Jest magistrem ekonomii – absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Rachunkowość” w Akademii Ekonomicznej im. O. Lange we Wrocławiu. Dysponuje również licencją maklera papierów wartościowych oraz zdał egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

« WSTECZ