Aktualność

Nagroda dla RAFAKO S.A. za Zarządzanie Projektem 7 listopada 2019

Na Gali Polish Project Excellence Award 2019, Jury Konkursu ogłosiło, iż w kategorii projektów inwestycyjnych RAFAKO S.A. zostało Srebrnym Finalistą za projekt ”Budowa części technologicznej Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”.

Organizowany z inicjatywy International Project Management Association Polska doroczny konkurs Polish Project Excellence Award honoruje najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami. Jego celem jest nagradzanie najlepszych projektów oraz promowanie kompetencji realizujących je przedsiębiorstw. Ocena projektów zgłoszonych do Konkursu dokonywana jest z wykorzystaniem uznanego na świecie modelu Project Excellence. To sprawdzone narzędzie umożliwia kompleksową ewaluację zarówno samego procesu zarządzania danym projektem, jak i jego szeroko rozumianych rezultatów. (źródło: https://www.ipma.pl/ppe-award/o-konkursie)

Nagrodę z rąk przedstawiciela IPMA Polska, organizatora tego Konkursu, odebrała pani Agnieszka Wasilewska-Semail, Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A. wraz obecnymi na uroczystej Gali przedstawicielami zespołu realizującego oraz przedstawicielem Klienta tj. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie.

RAFAKO S.A. pracowało nad tym projektem od grudnia 2012 r. do końca 2017 r., jako podwykonawca części technologicznej. Kontrakt o wartości ok. 260 mln zł obejmował projekt, dostawę i montaż rusztu, kotła i instalacji oczyszczania spalin metodą mokrą dla dwóch linii ZTUO Szczecin jak również  oczyszczalni ścieków technologicznych. Dodatkowo zakres odpowiedzialności RAFAKO S.A.  został rozszerzony o segment transportu i magazynowania odpadów poprocesowych oraz rozruch całej instalacji EcoGeneratora, gdyż taką nazwą określa się w Szczecinie wybudowaną instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Projekt zakończył się sukcesem. EcoGenerator został uruchomiony w grudniu 2017 roku, przetwarza termicznie odpady komunalne ze Szczecina, gmin z województwa zachodniopomorskiego oraz sąsiednich. Instalacja z nawiązką spełnia normy emisyjne i środowiskowe oraz generuje wymierne korzyści dla Inwestora.

Dla RAFAKO S.A. jako największego krajowego producenta kotłów dla Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz lidera na krajowym rynku w dziedzinie Instalacji Oczyszczania Spalin (odsiarczanie, odazotowanie i odpylanie) budowa ZTUO Szczecin była projektem, który uwolnił potencjał i synergię posiadanych technologii.

Sukces budowy EcoGeneratora to namacalny dowód na to, iż RAFAKO łączy ugruntowane kompetencje kotłowe, technologii oczyszczania spalin z doświadczeniami w skutecznym zarządzaniu projektami.  Srebrna Nagroda, przyznana przez IPMA Polska potwierdza możliwości i potencjał firmy w obszarze nowoczesnego zarządzania skomplikowanymi projektami.

Krótki film o projekcie EcoGeneratora można zobaczyć tutaj: https://youtu.be/e1H0WrgwJKs

 

« WSTECZ