Aktualność

Komentarz RAFAKO SA do aktualnej wyceny akcji Spółki 10 września 2018

Szanowni Państwo, W związku z odnotowaniem przez kurs akcji RAFAKO SA na zamknięciu w dniu 7 września 2018 roku historycznego minimum chcielibyśmy podkreślić, że wpływ na spadek kursu akcji Spółki mają czynniki poza fundamentalne, które nie są zależne od Spółki i które są związane z aktualną sytuacją panującą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że Spółka z sukcesem realizuje zakładaną strategię ogłoszoną w kwietniu bieżącego roku. Od stycznia Grupa RAFAKO podpisała kontrakty o wartości blisko 800 mln zł i spodziewa się podpisania kolejnych w kwocie blisko 770 mln zł. Według stanu na dzień 1 lipca 2018 roku wartość portfela zamówień Grupy RAFAKO wynosi ponad 3,14 mld zł, z czego do realizacji na rok 2018 przypada ponad 800 mln zł. W strukturze portfela 13,5% wartości stanowi nowy strategiczny segment działalności – oil&gas. Kluczowy projekt z portfela zamówień, dotyczący budowy elektrowni w Jaworznie, jest wykonywany zgodnie z harmonogramem i budżetem kontraktu.

Zdaniem Zarządu spółki RAFAKO nie ma podstaw do tak niskiego kursu i nie wystąpiły żadne fundamentalne okoliczności uzasadniające obserwowaną przecenę akcji.

Pozdrawiamy,

Relacje Inwestorskie RAFAKO SA

Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym « WSTECZ