Aktualność

Kolejne 100 mln zł zleceń w portfelu RAFAKO 5 czerwca 2018

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz RAFAKO S.A. podpisały kontrakt na modernizację elektrofiltrów Bloku nr 2 oraz kontrakt na rozbudowę młynowni kamienia wapiennego z rozbudową układu rozładunku w Elektrowni Bełchatów. Oba zlecenia związane są z modernizacją Elektrowni, w celu dostosowania jej do konkluzji BAT, czyli nowych regulacji Unii Europejskiej w zakresie emisji. Łączna wartość kontraktów przekracza 100 mln zł netto.

Kontrakt na modernizację elektrofiltrów opiewa na kwotę blisko 50 mln zł netto i obejmuje wymianę głównych podzespołów elektrofiltrów wraz z szeregiem prac dodatkowych, jak m.in. wymiana izolacji termicznej, modernizacja zasilania elektrycznego, układu sterowania. Wszystko po to, by uzyskać emisję pyłów poniżej 30mg/Nm3 dla całego zakresu pracy spalanego węgla i zapewnić żywotność instalacji na 100 tysięcy godzin dalszej pracy. Do RAFAKO należy również wykonanie całości prac projektowo - dokumentacyjnych, przeprowadzenie prób funkcjonalnych oraz rozruch instalacji.

- Nikt lepiej od nas temu nie sprosta, mamy doskonałe przygotowanie i jako jedyna polska firma świadczymy takie usługi kompleksowo - mówi Tomasz Tomczak, Wiceprezes Zarządu RAFAKO Grupa PBG. - Proces modernizacyjny dostosowujący blok do wymogów konkluzji BAT to oczywiście nie tylko elektrofiltry. Kolejne etapy to na przykład modernizacja kotła i instalacji przykotłowych, o te zlecenia  również się staramy, ale postępowanie przetargowe jeszcze trwa - dodaje Tomczak, podkreślając, że zaledwie kilka dni temu RAFAKO podpisało z PGE GiEK S.A. kontrakt na jeszcze inny element procesu dostosowywania Elektrowni Bełchatów do konkluzji BAT. Chodzi o rozbudowę młynowni kamienia wapiennego z rozbudową układu rozładunku kamienia wapiennego o wartości 56.4 mln zł netto. 

RAFAKO jest jedyną polską firmą, która posiada samodzielnie referencje, wiedzę oraz zasoby i która ma swej ofercie kompletne portfolio w zakresie instalacji ograniczających emisję szkodliwych związków do środowiska w świetle zaostrzających się wymogów emisyjnych w energetyce. RAFAKO dysponuje instalacjami ochrony środowiska w zakresie zarówno instalacji odpylających, jak i odsiarczających - wszystkimi metodami. Oferuje też instalacje odazotowania, tak niekatalitycznego, jak i odazotowanie katalityczne metodą SCR, polegającą na selektywnej redukcji tlenków azotu. Żadna inna polska firma nie posiada referencji i kompetencji w kompleksowym dostarczaniu wszystkich rozwiązań ochrony środowiska dla energetyki, dlatego na rynku krajowym i zagranicznym RAFAKO zwyczajowo konkuruje przede wszystkim z światowymi gigantami. 

RAFAKO dysponuje też własnymi propozycjami i technologiami związanymi z nowymi uwarunkowaniami w zakresie emisji do środowiska takich szkodliwych substancji jak rtęć - uzupełnia Wiceprezes Tomasz Tomczak. - Dlatego z powodzeniem  startujemy w różnych przetargach na intensyfikację usuwania ze spalin szkodliwych związków, zarówno w krajowych, jak i zagranicznych przetargach. 

Normy zawarte w tzw. konkluzji BAT, zatwierdzono w Unii Europejskiej w 2017 roku dając energetyce czas na dostosowanie się do nich do połowy 2021 roku. Wówczas jednostki, których remont będzie nieopłacalny, zostaną wyłączone, cześć mocy dostarczą nowe, budowane właśnie bloki, które będą spełniać konkluzje BAT. Jednak większość elektrowni musi zostać zmodernizowana. W niektórych procesy modernizacji już trwają, w innych są w zaawansowanej fazie przygotowań przetargowych. 

« WSTECZ