Aktualność

Komunikat z dnia 29.04.2017 r., godz. 9.00 dot. stanu wód na Odrze 29 kwietnia 2017

W związku z poziomem wód na rzece Odra informujemy, że na chwilę obecną w RAFAKO nie ma zagrożenia powodziowego. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. O ile sytuacja nie ulegnie zmianie, aktualne prognozy meteorologiczne są korzystne, wskazują na zanikanie opadów. Informacje hydrologiczne mówią o przewidywanym w niedługim czasie spadku poziomu wód.

« WSTECZ