Aktualność

RAFAKO S.A. znaczącym podwykonawcą budowy EcoGeneratora 25 września 2015

To będzie najbardziej efektywna energetycznie spalarnia w Polsce - tak mówi się o budowanym w Ostrowie Grabowskim zakładzie termicznego unieszkodliwiania odpadów - EkoGenerator. Firma RAFAKO S.A. jest znaczącym podwykonawcą tej inwestycji, odpowiedzialnym za cały ciąg technologiczny. Dostarczone przez raciborską Spółkę kotły pomyślnie przeszły już próby szczelności.

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, który powstaje na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie, to aktualnie jeden z sześciu takich projektów spalarniowych realizowanych w kraju. Pozostałe powstają w: Białymstoku, Krakowie, Koninie, Bydgoszczy i Poznaniu. Jednak tylko w jednym z tych projektów uczestniczy RAFAKO S.A.– w Szczecinie i tylko tutaj, w segmencie oczyszczania spalin mamy do czynienia z obligatoryjnym odzyskiem ciepła. 
 
To będzie najbardziej efektywna energetycznie spalarnia w Polsce. Oprócz energii z kotła, EcoGenerator będzie dodatkowo odzyskiwał przy pomocy pomp ciepła energię ze skraplania pary wodnej w spalinach w ilości dwóch megawatów z każdej z dwóch linii oczyszczania spalin. Pompy ciepła w instalacjach oczyszczania spalin to standardowa technologia odzysku ciepła spotykana na rynku skandynawskim, ale w pozostałych krajach Europy to ciągle rzadkość – podkreśla Jerzy Mirosław, projektant wiodący projektu „Budowa ZTUO Szczecin” z RAFAKO S.A.
Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym « WSTECZ