Aktualność

Konferencja EuroPower z udziałem RAFAKO 30 kwietnia 2015

W Warszawie odbyła się XXI edycja konferencji EuroPower. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu RP, firm z branży energetycznej, podmiotów oraz instytucji świadczących specjalistyczne usługi doradcze i finansowe dla energetyki zawodowej oraz klientów indywidualnych. RAFAKO było jednym z partnerów tego wydarzenia.

 

W Warszawie odbyła się XXI edycja konferencji EuroPower. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu RP, firm z branży energetycznej, podmiotów oraz instytucji świadczących specjalistyczne usługi doradcze i finansowe dla energetyki zawodowej oraz klientów indywidualnych. RAFAKO było jednym z partnerów tego wydarzenia. 
 

Dwudniową konferencję, która odbywała się w dniach 8 - 9 kwietnia 2015 r. w Hotelu Westin, rozpoczęło wystąpienie wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Po wicepremierze głos zabrał sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Jerzy Pietrewicz, który wystąpił z prezentacją wprowadzającą pn. „Polityka energetyczna UE i Polityka Energetyczna Polski w cezurze 2030 oraz 2050 roku. Dotychczasowe priorytety, sukcesy i porażki. Współdziałanie wspólnotowe, czy sprzeczności narodowych interesów?”. 

 
W dalszej części konferencji odbyły się cztery panele dyskusyjne, w których wzięli udział eksperci z różnych dziedzin i branż,  związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z polskim rynkiem energii. W gronie uczestników byli m. in. Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Marek Woszczyk, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna, Janusz Steinhoff, Wicepremier w latach 2000-2001, Minister Gospodarki w latach 1997 - 2001, PwC i Piotr Szpakowski, Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym, PKN ORLEN. Wiesław Kaczmarek, Minister Gospodarki w 1997 r., Minister Skarbu Państwa w latach 2001 - 2003, Jacek Piechota, Minister Gospodarki w latach 2001 - 2003 oraz w 2005 r., Janusz Steinhoff, Wicepremier w latach 2000 - 2001, Minister Gospodarki w latach 1997 - 2001, PwC i Piotr Woźniak, Minister Gospodarki w latach 2005 - 2007, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju w latach 2011 - 2013.
 
Pierwszy dzień EuroPower zakończył się Wielką Galą Liderów Świata Energii, podczas której wręczone zostały nagrody przyznawane za osiągnięcia dokonane w 2014 roku.
 
Drugi dzień rozpoczął się panelem dyskusyjnym „Polski rynek energii jest zorientowany na odbiorcę. Prawda czy fałsz?”. W gronie panelistów była Agnieszka Wasilewska - Semail, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna RAFAKO S. A. Obok niej zasiedli reprezentanci m. in. KGHM, Orange, ENEA, TAURON. Panel moderowany przez dziennikarkę Agnieszkę Łakomą dotyczył zagadnień związanych m. in. relacjami z klientem, czyli norm prawnych, praktyką, mapą odbiorców energii elektrycznej i gazu, ofert, na jakie mogą liczyć duzi jak i mali odbiorcy, poprawą własnej efektywności energetycznej przez klientów.  
 
 
 
Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym « WSTECZ