1. Węgiel kamienny

2. Węgiel brunatny

3. Olej, gaz i kombinacja paliw

4. Biomasa i paliwa odpadowe

  • Kotły do spalarni odpadów lub biomasy: OFz-201

5. Spaliny za turbiną gazową