Pracownicy

Wiemy, że nasz sukces w dużej mierze zależy od zaangażowania i kompetencji naszych pracowników. Dlatego zależy nam na zdobywaniu najlepszych kandydatów, rozwijaniu ich kompetencji oraz naturalnych predyspozycji.

Tworzymy miejsca pracy w oparciu o poszanowanie litery prawa, etyki oraz siebie nawzajem. Stawiamy na przyjazną atmosferę, która promuje równe szanse dla wszystkich. Cenimy różnorodność, ponieważ wierzymy, ze zderzenie różnych poglądów, opinii, stylów pracy, umiejętności i doświadczenia powala uwolnić ducha kreatywności i innowacji, co sprzyja osiąganiu coraz lepszych wyników biznesowych oraz wpływa na przewagę konkurencyjną w stosowanych przez nas rozwiązaniach technologicznych.

Zatrudniamy osoby, które mają nie tylko odpowiednie i wysokie kompetencje, ale również identyfikują się z naszymi wartościami. Kieruje nami jakość, skuteczność i nowoczesność. Zależy nam, aby nasi pracownicy, jak i kandydaci do pracy, znaleźli swoją ścieżkę kariery, odkrywając coraz to nowe możliwości rozwoju w Rafako.

Naszym pracownikom zapewniamy:

 • Umowę o pracę

 • Pracę przy wymagających projektach badawczych

 • Udział w polskich i światowych realizacjach branży energetycznej

 • Możliwość rozwoju i budowania ścieżki kariery w ramach rekrutacji wewnętrznej

 • Współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą

 • Ergonomiczne i bezpieczne miejsca pracy

 • Elastyczny czas pracy - na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych

 

Dodatkowo pracownicy RAFAKO mają do dyspozycji:

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Ubezpieczenie PZU Życie

 • PZU Pomoc Medyczna

 • Kartę Multisport

 • Nagrody Jubileuszowe

 • Kasę Zapomogowo-Pożyczkową

 • Możliwość dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia, studia)

 • Stypendia dla najlepszych uczniów - pracownicy młodociani