Sylwetki kotłów

DUOBLOK

Koncepcja Duobloku 500 przewiduje zabudowę nadkrytycznego Duobloku klasy 500 w miejsce dwóch istniejących bloków 200 MW – z całkowitą wymiana urządzeń podstawowych. Samo pojęcie Duobloku – w tym przypadku oznacza blok energetyczny z dwoma kotłami współpracującymi z jedną turbiną.


POWRÓT DO LISTY SYLWETEK KOTŁÓW
produkt
Zakładana nominalna moc elektryczna brutto: 500 MWe
Wydajność parowa każdego z kotłów : 680 ton/h
Ciśnienie pary na wylocie z kotła : 285 bar
Temperatura pary świeżej na wylocie z kotła : 600°C
Temperatura pary wtórnie przegrzanej na wylocie z kotła: 610°C
Zakres obciążeń z którymi będzie mógł pracować blok : 20% - 100% (uwzględniając możliwość pracy jednego kotła)
Paliwo – węgiel kamienny krajowy o zakresie kaloryczności:: 20 MJ/kg ÷ 24 MJ/kg
Dzięki zastosowaniu wysokich parametrów pary możliwe jest osiągnięcie sprawności bloku rzędu: 45%