Jakość, Środowisko, BHP

Początki systemowego podejścia do zagadnienia jakości to wczesne lata 90te XX wieku. Wyodrębniono i opisano zgodnie z wymaganiami Norm podstawowe procesy zachodzące w Spółce. W 1994 roku firma uzyskała certyfikat ASME (Amerykańskie Stowarzyszenie Mechaników Inżynierów) - stempel S, U i U2.

W 1995 roku Firma otrzymała Certyfikat ISO 9001, który uwieńczył pierwszy etap usystematyzowanego podejścia do zarządzania jakością, a w 1998 roku certyfikat zarządzania środowiskowego wg ISO 14001. Skuteczność prowadzonych działań zweryfikowana została poprzez poddanie się Spółki ocenie w ramach Polskiej Nagrody Jakości a wcześniej śląskiej edycji tej nagrody. Oba te prestiżowe tytuły RAFAKO S.A. uzyskało za pierwszym podejściem w roku 2001, co jest ewenementem w historii tych nagród.
W 2002 roku zakończono proces integracji Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy ISO 14001.
Na początku roku 2003 Spółka otrzymała certyfikat w zakresie wymagań DYREKTYWY 97/23/UE dotyczącej nadawania wyrobom znaku bezpieczeństwa CE. W październiku 2016 roku firma otrzymała certyfikat pełnej zgodności Systemu Zapewnienia Jakości z Dyrektywą 2014/68/UE

Wykazując ponad przeciętną dbałość o środowisko, w 2006 roku firma wdrożyła wymagania Rozporządzenia 761/2001/WE (EMAS) i na początku 2007 została zarejestrowana w Krajowym rejestrze EMAS jako piąta organizacja w kraju.

W 2007 roku firma uzyskała certyfikaty dopuszczające nasze wyroby na rynek Chin. Są to certyfikaty wydane przez Urząd Generalny Nadzoru Jakościowego, Kontroli i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie produkcji Kotłów klasy A oraz Zbiorników Ciśnieniowych klasy A1 i A2.

W trosce o bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy w 2008 roku w firmie wdrożono System Zarządzania BHP wg PN-N 18001, co zostało potwierdzone certyfikatem. W 2019 roku firma recertyfikowała się na zgodność z nową normą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001.

Obecnie w RAFAKO funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania wg wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Dyrektywy 2014/68/UE i Rozporządzenia EMAS.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania RAFAKO S.A. stosuje System Zarządzania Jakością zintegrowany z Systemem Zarządzania Środowiskowego oraz Systemem Zarządzania BHP.

 
  
 
  Zobacz Certyfikat ZSZ
  Zobacz AD 2000 - Merkblatt HPO
  Zobacz S
  Zobacz U
  Zobacz Producent Urządzeń Ciśnieniowych

  Zobacz PN-EN 1090

  Zobacz DIN PN-EN ISO 3834-2

Informacja o wpływie działalności, wykonywanej przez jednostkę organizacyjną, na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności. 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 32c Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 z późn. zm.) dalej „Prawo Atomowe”, RAFAKO S.A. podaje następujące informacje dotyczące prowadzonej działalności:

 Zobacz informacja 2024