Sylwetki kotłów

Kotły fluidalne

Kotły fluidalne pozwalają na redukcję emisji tlenków azotu i siarki już w samym procesie spalania. Nie wymagają zatem budowania oddzielnych i kosztownych instalacji odsiarczania. RAFAKO zaprojektowało i dostarczyło siedem kotłów z cyrkulującym złożem fluidalnym, przeznaczonych do spalania węgla kamiennego oraz złożyło szereg ofert na kotły opalane węglem brunatnym.

Oprócz kotłów ze złożem cyrkulującym, RAFAKO dostarczyło 10 kotłów (5 o wydajności 125 t/h i 5 kotłów OF-140) ze złożem stacjonarnym do Elektrociepłowni Komorzany w Czechach. Są to kotły opalane węglem brunatnym.


POWRÓT DO LISTY SYLWETEK KOTŁÓW
produkt
Typ kotła: Z naturalną cyrkulacją
Rodzaj paleniska: Stacjonarne złoże cyrkulacyjne
Max. wydajność: 39 kg/s
Temperatura pary świeżej wylot: 490°C
Ciśnienie pary świeżej wylot: 7,5 MPa
Sprawność kotła: 91,5%
Rodzaj paliwa: Węgiel brunatny
Wartość opałowa paliwa: 9,5-15 MJ/kg
Dodatkowe informacje: Kocioł ze stacjonarnym złożem fluidalnym
Instalacje: Elektrociepłownia Komořany, Czechy. Kotły fluidalne 5 x OF - 125 t/h. Węgiel brunatny. Rok uruchomienia 1994 -1996. Kotły fluidalne 5 x OF- 140 t/h . Rok uruchomienia 1997 - 1998.

Galeria zdjęć