Sylwetki kotłów

Kotły opalane mieszaniną różnych paliw (olej, gaz, węgiel)

Kotły te nie różnią się zasadniczo od kotłów opalanych tylko pyłem, olejem lub gazem. Różnica kryje się w układzie paleniskowym i przede wszystkim w samych palnikach. Spalanie kombinacji paliw podyktowane jest posiadaniem przez klientów takich właśnie paliw. W ostatnim czasie RAFAKO SA odbudowało 3 kotły opalane olejem i gazem OOG-320 w PKN ORLEN Płock.


POWRÓT DO LISTY SYLWETEK KOTŁÓW
produkt
Typ kotła: Z naturalną cyrkulacją
Rodzaj paleniska: Tangencjalne
Max. wydajność: 88,9 kg/s
Temperatura pary świeżej wylot: 540°C
Ciśnienie pary świeżej wylot: 13,6 MPa
Sprawność kotła: 93,5%
Rodzaj paliwa: olej ciężki-gudron
Wartość opałowa paliwa: 40-42,4 MJ/kg
Rodzaj paliwa: gaz ziemny
Wartość opałowa paliwa: 33,5-41 MJ/kg
Dodatkowe informacje: Kocioł parowy
Instalacje: Elektrociepłownia MZR „PETROCHEMIA” PŁOCK S.A. Instalacja SCR. Kocioł OOG- 420. Rok uruchomienia 2012

Galeria zdjęć