Sylwetki kotłów

Kotły do spalarni odpadów lub biomasy

Spalanie odpadów i innych paliw stałych, takich jak słoma czy odpady drzewne wymaga bardzo specjalistycznych systemów przygotowania i spalania paliwa. Spalanie biomasy spowodowane jest koniecznością utylizacji tych paliw a ponadto, ze względu na odnawialność tego paliwa, przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych naszej planety. Dzięki spalarniom śmieci pozbywamy się hałd odpadów i otrzymujemy energię cieplną lub elektryczną. Lista referencyjna kotłów do spalania odpadów dostarczonych przez RAFAKO w ramach poddostaw jest długa. Kotły te pracują głównie w krajach Europy Zachodniej.

W chwili obecnej trwa etap końcowy realizacji kotła fluidalanego do spalania biomasy w El Jaworzno

 


POWRÓT DO LISTY SYLWETEK KOTŁÓW
produkt
Typ kotła: Z naturalną cyrkulacją
Rodzaj paleniska: Z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym
Max wydajność:: 201 t/h
Temperatura pary:: 510°C
Ciśnienie pary:: 9.7 MPa
Sprawność kotła:: 91.5%
Rodzaj paliwa:: Biomasa
Wartość opałowa:: 10.8 MJ/kg
Dodatkowe informacje:: Kocioł parowy fluidalny
Instalacje: Kompletny blok energetyczny El Jaworzno. Kocioł BP-2450 (parametry nadkrytyczne). Moc 910 MWe. W trakcie uruchamiania.

Galeria zdjęć