Sektor naftowo-gazowy

RAFAKO S.A. to wiodąca polska spółka, dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla sektora energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu w Polsce i za granicą. Bazując na ponad 70-letnim doświadczeniu i unikalnych kompetencjach, jest ona kluczowym dostawcą rozwiązań technologicznych związanych z wytwarzaniem energii i ochroną środowiska.

W ramach Grupy RAFAKO świadczone są specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzona działalność może być wykonywana w ramach generalnego realizatora, uczestnika konsorcjum lub podwykonawcay. Zakres prac obejmuje projektowanie, wykonawstwo, remonty, eksploatację oraz serwis w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).