Dane teleadresowe

RAFAKO S.A.

ul. Łąkowa 33,
47-400 Racibórz
 
tel.: 32 410 10 00
fax: 32 415 34 27


Biuro w Warszawie

Al. Jerozolimskie 61/63,
00-697 Warszawa
tel.:22 218 0030
Zakład Instalacji Odpylania Spalin

ul. Górnośląska 3A,
43-200 Pszczyna
tel.:32 326 3026
Oddział Wyry

ul. Pszczyńska 167B,
43-175 Wyry
tel.:32 323 0580

Zarząd


Agnieszka WASILEWSKA-SEMAIL

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
(32) 4101200

Jarosław DUSIŁO

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
(32) 4101489

Krzysztof BUREK

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Obiektów Kotłowych
(32) 4101235

Tomasz TOMCZAK

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Instalacji Ochrony Środowiska
(32) 4101800

Edward KASPRZAK

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Obiektów Energetycznych
(32) 4101944

Pion Dyrektora Generalnego


Halina CHADRIAN

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania
(32) 4101293

Wojciech BYCZKOWSKI

Dyrektor ds. Zakupów
(32) 4101875

Maciej KACZOROWSKI

Pełnomocnik Zarządu
ds. Projektowania w GK RAFAKO
(32) 4101107

Grzegorz KAPTUR

Dyrektor Kontroli Jakości
(32) 4101250

Adam GÓRNICKI

Dyrektor Biura Zarządu
(32) 4101207

Piotr KARAŚ

Dyrektor Biura Marketingu
(32) 4101244

Janusz RYDZAK

Kierownik Zespołu Promocji Produktu
(32) 4101244

Andrzej KOZIELSKI

Kierownik Działu BHP, Główny Specjalista BHP
(32) 4101415

Witold ROŻNOWSKI

Pełnomocnik Zarządu
ds. Badań i Rozwoju
(32) 4101155

Michał MAĆKOWIAK

Dyrektor Relacji Inwestorskich
(22) 2180030

Jakub SITEK

Dyrektor ds. Realizacji Projektu Opole
(32) 4101049

Zakład Projektów Wspólnych


Karol PUK

Dyrektor Zakładu Projektów Wspólnych
(61) 6651787

Relacje z klientami


Jakub SITEK

Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji z Klientami
Dyrektor Obszaru 1 Bliski Wschód, Indonezja, Mongolia
(32) 4101049

Jarosław KACZMARCZYK

Dyrektor Obszaru 2, Kraje b. ZSRR, Europa Środkowo-Wschodnia,małe bloki ciepłownicze i przemysłowe w Polsce
(32) 4101089

Tomasz PRZEBIERACZ

Dyrektor Obszaru 3, Energetyka Cieplna i Zawodowa
(32) 4101116

Marian MOLENDA

Dyrektor Obszaru 4, Europa Zachodnia, Turcja, Indie
(32) 4101949

Łukasz SUFNER

Dyrektor Obszaru 5, Afryka
(32) 4101813

Sławomir MUSZYŃSKI

Dyrektor Obszaru 6, Rynki Europy Południowo-Wschodniej
Bulevar Arsenija Ćarnojevića 86 lok 5
11070 Beograd
tel +381 11 3139715, fax: +381 11 3139716
(32) 4101013

Jarosław SOŃTA

Dyrektor Oddziału RAFAKO HUNGARY Kft.
1067 Budapest, Vörösmarty u. 67.
Adres do korespondencji:
1300 Budapest, Pf.: 125
Tel./fax: +36-1/387-22-86
Mobil: +36-30/924-37-90
e-mail: rafako.hu@t-online.hu
+36-1/387-22-86

Pion Dyrektora ds. Finansowych


Rafał DAMASIEWICZ

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Z-ca Dyrektora
(32) 4101489

Joanna ZWOLAK

Dyrektor ds. Finansowania
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
(32) 410 1898

Krzysztof ZACHARKO

Skarbnik
(32) 410 1866

Roman KARBASZ

Kierownik Działu Kontrolingu Finansowego
(32) 4101920

Jolanta MARKOWICZ

Główny Księgowy
(32) 4101202

Anna ZEMBATY-ŁĘSKA

Dyrektor Biura Zarządzania Personelem
(32) 4101801

Magdalena BENDOWSKA

Dyrektor ds. Informatyki Korporacyjnej
(61) 6622558

Bożena MAŁCZAK-KOZIARSKA

Z-ca Dyrektora ds. Informatyki Korporacyjnej
(32) 4101690

Pion Dyrektora ds. Obiektów Kotłowych


Karol SAWICKI

Dyrektor Biura Realizacji Projektu ZAK
(32) 4101183

Zakład Produkcji Kotłów


Grzegorz BROŻEK

Dyrektor Zakładu Produkcji Kotłów
(32) 4101475

Mariusz TWARDAWA

Dyrektor Biura Technicznego
(32) 4101063

Ryszard MROŻEK

Dyrektor ds. Produkcji
(32) 4101520

Sławomir MIKODA

Dyrektor Biura Logistyki Produkcji
(32) 4101095

Jan GLENC

Główny Technolog
(32) 4101350

Stanisław FUDALI

Główny Spawalnik
(32) 4101440

Sebastian KIEŚ

Dyrektor Biura Sprzedaży i Realizacji Projektów
(32) 4101948

Lidia LANGER

Kierownik Działu Handlowego Sprzedaży Elementów Kotłowych
(32) 4101715

Jerzy KOWALIK

Dyrektor Biura Utrzymania Ruchu
(32) 4101650

Zakład Obiektów Kotłowych


Mirosław KOZIARSKI

Dyrektor Zakładu Obiektów Kotłowych
(32) 4101700

Krzysztof GAJSKI

Dyrektor Biura Sprzedaży i Realizacji
(32) 4101726

Olgierd ŻELAZKO

Dyrektor Biura Techniczno-Projektowego
(32) 4101302

Paweł ROMANOWSKI

Dyrektor Biura ds. Realizacji
(32) 4101865

Pion Dyrektora ds. Instalacji Ochrony Środowiska


Centrum Usług Technicznych


Andrzej SZMATLOCH

Dyrektor Centrum Usług Technicznych
(32) 4101140

Janusz Władymiruk

Dyrektor Biura Nadzorów Montażowych i Rozruchów
(32) 4101943

Zbigniew Błaszczyk

Kierownik Działu Obsługi Gwarancyjnej
(32) 4101466

Zakład Instalacji Odsiarczania Spalin


Jacek CIELECKI

Dyrektor Zakładu Instalacji Odsiarczania Spalin
(32) 4101852

Jerzy MAZUREK

Dyrektor Biura Techniczno-Projektowego
(32) 4101394

Stanisław STĘPIEŃ

Dyrektor Biura Realizacji
(32) 4101681

Ewa SKRZYNECKA

Kierownik Działu Handlowego
(32) 7718091

Zakład Instalacji Odpylania Spalin


Paweł PAŃKOWSKI

Dyrektor Zakładu Instalacji Odpylania Spalin
(32) 3263026 wew. 401

Łukasz ŚLIWIŃSKI

Kierownik Działu Badań i Rozwoju Instalacji Odpylania
(32) 3263026 wew. 445

Michał SZUDYGA

Kierownik Działu Handlowo-Ofertowego
(32) 3263026 wew. 448

Mirosław KURZ

Kierownik Zespołu Pracowni Projektowych
(32) 3263026 wew. 408

Jerzy KOZŁOWSKI

Kierownik Działu Serwisu i Nadzorów
(32) 3263026 wew. 425

Zakład Instalacji Odazotowania Spalin


Magdalena WAWRZYNOWICZ

Dyrektor Zakładu Instalacji Odazotowania Spalin
(32) 7568947

Czesław FILA

Dyrektor Biura Handlowego
(32) 4101242

Iwona ŚPIEWAK

Dyrektor Biura Techniczno-Projektowego
(32) 4101156

Zakład Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów


Piotr LUCIA

Dyrektor Zakładu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów
(32) 4101161

Jerzy MIROSŁAW

Kierownik Biura Handlowego
(32) 4101132

Witold STOGNIEW

Dyrektor Biura Techniczno-Projektowego
(32) 4101304

Pion Dyrektora ds. Obiektów Energetycznych


Joachim HUWER

Dyrektor ds. Realizacji Projektu Jaworzno III
(32) 4101142

Zakład Obiektów Energetycznych


Grzegorz PODSIADŁO

Dyrektor Zakładu Obiektów Energetycznych
(32) 4101212

Izabela MROWIEC

Dyrektor Biura Handlowego
(32) 4101899

Stefan RUDNY

Dyrektor Biura Technicznego
(32) 4101714