Sylwetki kotłów

Kotły pyłowe przepływowe

Opanowanie technologii budowy bloków energetycznych na nadkrytyczne parametry pary sprawiło, że węgiel brunatny wciąż jest wydajnym i tanim źródłem energii. W erze kotłów na parametry podkrytyczne pary największymi ze zbudowanych kotłów przez RAFAKO były kotły przepływowe BB-1880 pracujące w Elektrowni Nikola Tesla w Jugosławii. Tym niemniej najważniejszym obiektem referencyjnym RAFAKO jest Elektrownia Bełchatów, gdzie pracuje 12 kotłów BB-1150 (bloki 360 MW).

Obecnie największe z budowanych kotłów to kotły na nadkrytyczne parametry pary. W ramach konsorcjum ALSTOM - RAFAKO zrealizowany został kontrakt dla Elektrowni Pątnów na projekt i dostawę kotła na nadkrytyczne parametry pary o wydajności 1345 t/h. W roku 2011 to samo konsorcjum oddało do eksploatacji kocioł o wydajności 2400 t/h w Elektrowni Bełchatów. Zanim RAFAKO dostarczyło te dwie jednostki, firma zrealizowała szereg dostaw elementów ciśnieniowych kotłów nadkrytycznych dla elektrowni w Niemczech, Finlandii i Grecji.


POWRÓT DO LISTY SYLWETEK KOTŁÓW
produkt
Typ kotła: Przepływowy
Rodzaj paleniska: Tangencjalne
Max. wydajność: 256 kg/s
Temperatura pary świeżej wylot: 543°C
Ciśnienie pary świeżej wylot: 18,2 MPa
Temperatura pary wtórnej wlot/wylot: 335/543°C
Ciśnienie pary wtórnej-wylot: 4,2 MPa
Temperatura wody zasilającej: 255°C
Sprawność kotła: 87,1%
Rodzaj paliwa: Węgiel brunatny
Wartość opałowa paliwa: 6,7 MJ/kg
Dodatkowe informacje: Kocioł parowy
Instalacje: Elektrownia OBRENOVAC, Jugosławia. Kocioł BB- 920 t/h. Węgiel brunatny. Rok uruchomienia 1966 -1976.
produkt
Typ kotła: Przepływowy
Rodzaj paleniska: Tangencjalne
Max. wydajność: 320 kg/s
Temperatura pary świeżej wylot: 540°C
Ciśnienie pary świeżej wylot: 18,3 MPa
Temperatura pary wtórnej wlot/wylot: 335/540°C
Ciśnienie pary wtórnej-wylot: 4,2 MPa
Temperatura wody zasilającej: 255°C
Sprawność kotła: 88%
Rodzaj paliwa: Węgiel brunatny
Wartość opałowa paliwa: 8 MJ/kg
Dodatkowe informacje: Kocioł parowy
Instalacje: Elektrownia BEŁCHATÓW

Galeria zdjęć

produkt
Typ kotła: Przepływowy
Projekt: ALSTOM Power Boiler GmbH
Rodzaj paleniska: Tangencjalne
Max. wydajność: 374 kg/s
Temperatura pary świeżej wylot: 544°C
Ciśnienie pary świeżej wylot: 26,6 MPa
Temperatura pary wtórnej wlot/wylot: 308/566°C
Temperatura wody zasilającej: 273°C
Sprawność kotła: 90,3%
Rodzaj paliwa: Węgiel brunatny
Wartość opałowa paliwa: 8,6 MJ/kg
Lokalizacja: Elektrownia Pątnów Blok 460MW
Instalacje: Elektrownia PĄTNÓW

Galeria zdjęć

produkt
Typ kotła: Przepływowy
Rodzaj paleniska: Tangencjalne
Max. wydajność: 520 kg/s
Temperatura pary świeżej wylot: 540°C
Ciśnienie pary świeżej wylot: 18,3 MPa
Temperatura pary wtórnej wlot/wylot: 335/540°C
Ciśnienie pary wtórnej-wylot: 4,3 MPa
Temperatura wody zasilającej: 259°C
Sprawność kotła: 88,3%
Rodzaj paliwa: Węgiel brunatny
Wartość opałowa paliwa: 6,7 MJ/kg
Dodatkowe informacje: Kocioł parowy
Instalacje: Elektrownia NIKOLA TESLA B, Serbia (Jugosławia). Kotły 2 x BB - 1880 t/h. Węgiel brunatny. Rok uruchomienia 1982 -1985.

Galeria zdjęć

produkt
Typ kotła: przepływowy nadkrytyczny
Projekt: ALSTOM Power Boiler GmbH
Rodzaj paleniska: Tangencjalne
Max. wydajność trwała: 2400 t/h
Temperatura pary świeżej wylot: 554°C
Ciśnienie pary świeżej wylot: 26.1 MPa
Temperatura pary wtórnej wlot/wylot: 322/582°C
Temperatura wody zasilającej: 278°C
Rodzaj paliwa: Węgiel brunatny
Wartość opałowa paliwa: 7.75 MJ/kg
Lokalizacja: PGE Elektrownia Bełchatów Blok 858MW
Instalacje: Elektrownia BEŁCHATÓW

Galeria zdjęć