Raporty bieżące

  • RB 9/2017 Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych.26 kwietnia 2017

  • RB 8/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez fundusze inwestycyjne QUERCUS. 7 marca 2017

  • RB 7/2017 Zawarcie aneksu nr 5 do umowy z Tauron Wytwarzanie S.A. na realizację projektu Jaworzno. 1 marca 2017

  • RB 6/2017 Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy z Tauron Wytwarzanie S.A. na realizację projektu Jaworzno. 28 lutego 2017

  • RB 5/2017 Wstępne szacunkowe niezaudytowane dane o skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 r.21 lutego 2017

  • RB 4/2017 Przyjęcie propozycji nabycia oraz przydział obligacji zwykłych wyemitowanych przez PBG S.A. 10 lutego 2017

  • RB 3/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez fundusz inwestycyjny - QUERCUS Parasolowy SFIO.31 stycznia 2017

  • RB 2/2017 Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. 31 stycznia 2017

  • RB 1/2017 Podsumowanie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników RAFAKO S.A.31 stycznia 2017