Kotły do spalania biomasy

RAFAKO S.A. oferuje różne systemy do spalania biomasy (zrębki drewna, biomasa leśna i agro) realizowane w oparciu o paleniska:

  • rusztowe
  • fluidalne
  • pyłowe

Wybrane referencje:

Elektrownia Stalowa Wola. Modernizacja kotła OP-140 na palenisko z palnikami do spalania pyłu biomasowego

Szkic zabudowanych biomasowych palników OP-140 El. Stalowa Wola

 

Elektrownia Jaworzno. Blok z kotłem fluidalnym OFz-201 do spalania biomasy

Schemat biomasowego bloku wraz z instalacjami przygotowania biomasy w Elektrowni Jaworzno

 

EC Kielce. Kocioł rusztowy OS-21 do spalania biomasy