Badania i Rozwój

Jako największy w Europie producent kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki czujemy się zobligowani by dbać zarówno o rozwój nowych a także unowocześnianie dotychczas stosowanych przez nas produktów i technologii. Szczególny nacisk na rozwój – przewidziany w długoterminowej strategii inwestycyjnej – oraz grono najlepszych specjalistów pozwala nam na poszukiwanie innowacyjnych pomysłów oraz kreowanie nowatorskich rozwiązań.

W ramach działalności badawczo rozwojowej współpracujemy ściśle z wieloma placówkami naukowymi, do których należą między innymi Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku (…). Realizowane przez RAFAKO projekty skupiają się w kilku grupach tematycznych, między innymi: rozwój technologii kotłowych i instalacji ochrony środowiska w tym metody odsiarczania i odazotowania spalin oraz unowocześnienie urządzeń odpylających.

Działalność innowacyjna RAFAKO finansowana jest z środków własnych spółki a także przy wykorzystaniu dofinansowania z środków publicznych. Dofinansowanie to uzyskiwane jest poprzez aktywny udział RAFAKO zarówno w programach krajowych zarządzanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jak i Projektach Unijnych.