POLYGEN

Tytuł projektu:

„Poligeneracyjny układ komunalny opalany biomasą i paliwami wtórnymi z odpadów”

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie „powiatowego” układu poligeneracyjnej wyspy energetycznej opartego na zgazowaniu odpadów, biomasy, węgla oraz innych a także mieszaniny paliw. Komunalny układ poligeneracyjny przetwarzałby paliwa odpadowe lub wprost wybrane frakcje odpadów komunalnych oraz biomasę w trzy główne produkty: ciepło grzejne, energię elektryczną oraz syntetyczny gaz ziemny (SNG)

Efekty projektu:

Instalacja poligeneracyjna – Reaktor zgazowania, układ oczyszczania syngazu, układ konwersji syngazu, układ metanizacji, moduł CHP

Konsorcjum projektowe:

RAFAKO S.A. – LIDER, CEA, ATMOSTAT, TAURON Wytwarzanie S.A., IChPW, Exergon Sp. z o.o, EQTEC