CO2 - SNG

 

Tytuł projektu:

„System metanizacji CO2 jako akumulator chemiczny nadwyżek energii w elektrowniach CO2 – SNG”

Cel projektu:

Projekt CO2-SNG służy jednoczesnemu rozwiązaniu problemów wykorzystania CO2 oraz magazynowania energii wytworzonej w oparciu o OZE. Dwutlenek węgla wychwycony ze spalin z bloku energetycznego w połączeniu z wodorem produkowanym w elektrolizerze przekształcany jest w specjalnych reaktorach metanizacji do Syntetycznego Gazu Ziemnego SNG. Zagospodarowanie nadwyżek energii pochodzącej z OZE, która w nadchodzących dekadach ma osiągnąć ponad 40% udziału w energy mix’ie

Efekty projektu:

Budowa, rozruch i roczne próby na instalacji pilotażowej. Opracowanie koncepcji instalacji przemysłowej.

Konsorcjum projektowe:

TAURON Wytwarzanie S.A. – LIDER, CEA, ATMOSTAT, AGH, IChPW, RAFAKO S.A., WTT Polska i Exergon Sp. z o.o