Elektrofiltry

Typy elektrofiltrów:

  • Elektrofiltr kompaktowy - przeznaczony do odpylania gazów o strumieniu objętości od 20 tys. do 2 mln m3/h w warunkach umownych przy stężeniu zapylenia od 1 do 80 g/m3.
  • Elektrofiltr modułowy - przeznaczony dla tzw. małych źródeł i strumienia objętości spalin w warunkach umownych od 3 do 20 tys. m3/h przy wartości stężenia zapylenia na wlocie do odpylacza od 1 do 25 g/m3.

Dostarczane przez RAFAKO S.A. urządzenia odpylające umożliwiają utrzymanie stężenia zapylenia na poziomie od 30 do 50 mg/m3, a w szczególnych przypadkach nawet do 10 mg/m3. Do odpylania spalin z tzw. "małych źródeł pylenia" - kotłów o mocy cieplnej od 5-50 MW, opalanych węglem kamiennym, biomasą lub mieszanką węgla kamiennego i biomasy, stanowiących podstawowe źródło ciepła w komunalnych systemach ciepłowniczych oraz źródło pary technologicznej w energetyce przemysłowej, proponujemy nowoczesne urządzenia odpylające - elektrofiltry typu kompaktowego.
Urządzenia te są stosowane do odpylania gazów dla przepływu spalin w zakresie od 10 000 - 40 000 m3/h oraz stężeń zapylenia spalin na poziomie od 1g/m3 do 10 g/m3 w warunkach umownych.