Katalityczne odazotowanie spalin- SCR

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku energetyki w zakresie spełnienia wchodzących w życie nowych norm ochrony środowiska dotyczących emisji tlenków azotu, RAFAKO S.A. rozszerzyło gamę oferowanych rozwiązań o technologię katalitycznej redukcji NOx znaną pod nazwą SCR (Selective Catalityc Reduction).Technologia SCR posiada status BAT (best available technique) i jest stosowana zarówno dla nowych jak i modernizowanych jednostek kotłowych. W połączeniu z oferowanymi już od wielu lat metodami pierwotnymi redukcji tlenków azotu, RAFAKO S.A. jest w stanie wybrać i zaoferować najlepsze technicznie i ekonomicznie rozwiązanie.

Dostęp do know-how oraz referencji zapewnia umowa licencyjna podpisana w 2009r. z firmą Termokimik Corporation Impianti e Procedimenti Industriali S.p.A. z Mediolanu. Firma ta należy do czołówki światowej w zakresie odazotowania metodą SCR zarówno dla bloków opalanych węglem jak o olejem opałowym
 
TECHNOLOGIA / STOSOWANE KATALIZATORY
 
Technologia SCR polega na reakcji tlenków azotu NO i NO2 (NOx) z wprowadzonym do strumienia spalin reagentem. Reakcja ta zachodzi na powierzchni katalizatorów w temperaturze ok. 300- 400 ºC i zapewnia uzyskiwanie ponad 90% redukcji tlenków azotu.
Katalizatory, wykorzystujące jako substancje aktywne tlenki wanadu, wolframu i tytanu, wykonywane są w formie płytowej, wytłaczanej w formie plastra miodu (honeycomb) lub pośredniej. We wszystkich przypadkach katalizatory dostarczane i instalowane są jako moduły (metalowe kosze zawierające ok. 1 - 3 m3 katalizatorów). W zależności od charakterystyki spalin RAFAKO S.A. stosuje wszystkie dostępne na rynku typy katalizatorów.
 
Ważniejsze referencje w zakresie SCR:  El. Połaniec, El. Kozienice (bloki 200 MW), Elektrociepłownia ZAK Kądzierzyn Koźle (kocioł OP-140) oraz dla EL. Jaworzno- kocioł na nadkrytyczne parametry pary BP-2450 (blok 910 MW).
 
 
Pobierz referencje